Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 ноември 2012 г.

ВАЖНА Е ЕВРОПА, ВАЖЕН СИ ТИ – УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА!“ —2013 г. е „Европейска година на гражданите“

2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето. Решението на Европейския парламент и на Съвета по предложението на Европейската комисия бе публикувано днес в Официален вестник. В течение на цялата Европейска година различни мероприятия ще разясняват как хората могат да се ползват директно от европейските си права и какви политики и програми съществуват. Европейската година ще стимулира и дебат с гражданите в цяла Европа относно това как трябва да изглежда Европейският съюз в бъдеще и какви реформи са необходими за подобряване на ежедневието на гражданите.

„След 20 години гражданство на ЕС постигнатият напредък е голям. Време е да направим равносметка и да помислим за това какво трябва да очакваме от бъдещето“, каза заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и гражданството. „Хората очакват от Европа постигането на конкретни резултати и с поевтиняването на роуминг тарифите, подобряването на правата на жертвите на престъпления и улесняването на пазаруването онлайн за потребителите ние правим точно това. Искаме да продължим да работим за правата на гражданите и именно това е причината, поради която посвещаваме цяла година на тези, които са в сърцето на европейския проект — нашите граждани. Европейската година на гражданите представлява възможност за нас да чуем и да научим от вас какви са желанията ви и как заедно бихме могли да построим бъдещия Европейски съюз.“

Европейската година на гражданите съвпада с 20—та годишнина от въвеждането на гражданството на ЕС, извършено с влизането в сила на Договора от Маастрихт през 1993 г. Нещо повече, през 2013 г. Комисията ще приеме следващия си Доклад за гражданството на ЕС (вж. доклада от 2010 г.: IP/10/1390), в който ще бъдат представени набелязаните за по-нататък конкретни инициативи на ЕС за премахване на оставащите препятствия, пречещи на гражданите да се ползват напълно от правата си. Година преди европейските избори през 2014 г., моментът е подходящ и за провеждане на широк дебат относно бъдещето.

За да подготви почвата за Европейската година, Комисията проведе широка обществена консултация между 9 май и 9 септември 2012 г., като запита гражданите с какви проблеми са се сблъскали при упражняването на правата си на граждани на ЕС (вж. IP/12/461). Събраната информация, която се анализира в момента, ще послужи при изготвянето на Доклада за гражданството, който ще бъде публикуван на 9 май 2013 г.

Като част от Европейската година, политиците започнаха да провеждат директни дебати с гражданите относно бъдещето на Европа. Подобни дебати ще бъдат провеждани навсякъде в Съюза през цялата 2013 г. В тях ще може да участва всеки: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_bg.htm. Първите дебати вече се състояха в Испания, Австрия и Германия, като предстоят още много такива.

Европейската година на гражданите ще стартира официално с дебат с гражданите в Дъблин на 10 януари 2013 г. и ще съвпадне с началото на ирландското председателство на Съвета.

Контекст

Днешната публикация в Официален вестник на ЕС — сборникът със законодателството на ЕС — на решението за обявяване на 2013 г. за Европейска година на гражданите е резултат от приемането от Европейския парламент и Съвета на предложението на Комисията, внесено през август 2011 г. (вж. IP/11/959).

В решението се посочва, че бюджетът за Европейската година възлиза на 1 милион евро. Окончателният размер на отпуснатия бюджет зависи от текущите преговори по бюджета на ЕС за 2013 г.

Комуникационната кампания във връзка с Европейската година ще използва максимално съществуващите инструменти и материали (като уебсайтове, интернет портали, видеозаписи, брошури, мероприятия, и др.), за да повиши осведомеността и да насърчи използването на съществуващите многоезични информационни инструменти и инструменти за участие (и по-специално Europe Direct, „Вашата Европа“, SOLVIT, интерактивното създаване на политики, Европейската гражданска инициатива, петициите), за да се даде отговор на тревогите на гражданите и ежедневието им да се промени реално. За да постигне това Комисията работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС, с органите на държавите членки (на национално, областно и местно равнище) и с организациите на гражданското общество.

Специално бе сформиран съюз на организации на гражданското общество от целия ЕС, с цел той да си сътрудничи с Комисията във връзка с Европейската година. Този „Съюз за Европейската година на гражданите“ (СЕГГ, http://ey2013-alliance.eu/) е стратегически партньор от ключово значение, представляващ гражданското общество.

За повече информация

Включете се в големия европейски дебат:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_bg.htm.

Уебсайт на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Уебсайт на Европейската година на гражданите:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Официално решение на Европейския парламент и на Съвета за определяне на Европейска година на гражданите:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Вашата Европа — Помощ и съвети за гражданите на ЕС и техните семейства

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Доклад за гражданството на ЕС от 2010 г. (в който се отправя призив за организирането на тази Европейска година):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_bg.pdf

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar