Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 november 2012

Commissie daagt België voor het Hof omdat het nalaat biometrische paspoorten met vingerafdrukken af te geven

Meer dan drie jaar na de termijn die was gesteld voor de afgifte van biometrische paspoorten met vingerafdrukken, komt België deze verplichting nog altijd niet na. Daarom heeft de Commissie België vandaag voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd om dit land vaart te doen zetten achter de afgifte van biometrische paspoorten met dit afgesproken veiligheidskenmerk.

Veilige reisdocumenten, waarop de EU‑burgers kunnen vertrouwen, zijn een van de bouwstenen van het Schengengebied, de gemeenschappelijke Europese ruimte van vrij en veilig verkeer. Het is van cruciaal belang dat alle lidstaten paspoorten afgeven die aan de normen voldoen, om in de hele EU dezelfde mate van bescherming te kunnen bieden tegen frauduleus gebruik.

De harmonisatie van de veiligheidskenmerken en de opname van biometrische kenmerken zijn een belangrijke stap naar veiliger reisdocumenten en betere bescherming van de EU‑burgers tegen fraude. Na de inwerkingtreding van Verordening 2252/2004 hadden de lidstaten tot 28 augustus 2006 de tijd om ervoor te zorgen dat alle afgegeven paspoorten een chip bevatten met een gezichtsopname van de houder, en tot 28 juni 2009 om ervoor te zorgen dat deze chip ook de vingerafdrukken van de houder bevat.

Van de EU‑lidstaten die deze wetgeving moeten naleven, is België de enige die momenteel geen biometrische paspoorten met vingerafdrukken afgeeft aan zijn burgers.

Nadat de Commissie op 30 september 2011 een met redenen omkleed advies had toegezonden, hebben de Belgische autoriteiten uitgelegd volgens welk tijdsschema haar autoriteiten zouden worden uitgerust met het nodige materiaal om paspoorten met vingerafdrukken af te geven.

België heeft al wel enkele maatregelen genomen, maar het zal nog tot het najaar van 2013 duren vooraleer de afgifte van biometrische paspoorten met vingerafdrukken van de houders een feit zal zijn.

De Commissie heeft daarom besloten een inbreukprocedure in te leiden en België voor het Hof te dagen omdat het niet alle maatregelen heeft genomen om de EU‑wetgeving na te leven (artikel 258 VWEU).

Achtergrond

Verordening (EG) 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten harmoniseert de veiligheidskenmerken, waaronder biometrische kenmerken, voor paspoorten en reisdocumenten die door de EU‑lidstaten worden afgegeven.

De verordening is van toepassing in alle EU‑lidstaten, met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk, en in de geassocieerde Schengenstaten (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Nuttige Links

Algemeen over de inbreukprocedure MEMO/12/12

November Pakket inbreukbeslissingen MEMO/12/876

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van het DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar