Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. novembra 2012

Državna pomoč: Komisija začela temeljito preiskavo državnih ukrepov v korist slovenske letalske družbe Adria Airways

Evropska komisija je začela temeljito preiskavo, da bi ugotovila, ali je vrsta državnih ukrepov v korist slovenskega letalskega prevoznika Adrie Airways v skladu s pravili EU o državni pomoči. Med njimi so tudi štiri dokapitalizacije, izvedene v letih od 2007 do 2011, v skupni vrednosti približno 85,5 milijona evrov. Komisija dvomi, da so bili ukrepi odobreni pod tržnimi pogoji. Začetek preiskave zainteresiranim tretjim stranem daje možnost, da predložijo svoje pripombe o preučevanih ukrepih, vendar te ne bodo vplivale na njen rezultat.

Podjetje, ki je v večinski državni lasti, je že več let v finančnih težavah in ima že vsaj od leta 2008 negativen čisti poslovni izid. Adria Airways je septembra 2011 za reševanje teh težav sprejela načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Komisija je ugotovila več državnih ukrepov v korist Adrie Airways.

V letih 2007, 2009, 2010 in 2011 so bile opravljene štiri dokapitalizacije, katerih skupna vrednost znaša približno 85,5 milijona evrov. Izvedla sta jih bodisi Slovenija bodisi holding v državni lasti Posebna družba za podjetniško svetovanje d.d. (PDP) oziroma njena predhodnica, Kapitalska družba d. d. (KAD). Dokapitalizaciji v letih 2007 in 2009 je skoraj v celoti vpisala Kapitalska družba. Dokapitalizacijo leta 2010 so financirale PDP (80 %) in dve turistični agenciji (20 %). Leta 2011 sta Slovenija in PDP Adrio Airways dokapitalizirali z denarnimi vložki v višini 50 milijonov evrov, medtem ko so številne banke – vključno z Novo Ljubljansko banko, d. d., ki je v večinski državni lasti – 19,7 milijona evrov dolga preoblikovale v lastniški kapital.

Komisija je poleg tega ugotovila, da sta PDP in upravljavec ljubljanskega letališča, ki je v državni lasti, med oktobrom 2010 in marcem 2011 pridobila 52,3-odstotni oziroma 47,7-odstotni delež podjetja Adria Airways Tehnika, ki je hčerinsko podjetje Adrie Airways.

Komisija bo zdaj preučila, ali kateri od navedenih ukrepov pomenijo državno pomoč v smislu pravil EU, torej, ali so podjetju zagotovili gospodarsko prednost pred njegovimi tekmeci na enotnem trgu EU. Če bo odgovor pritrdilen, bo Komisija preučila, ali so ukrepi združljivi s pravili EU o državni pomoči, ki dovoljujejo nekatere vrste pomoči.

Ozadje

Državne intervencije v podjetjih, ki izvajajo gospodarske dejavnosti, se ne štejejo za državno pomoč v smislu pravil EU, če so izvršene pod pogoji, ki bi bili sprejemljivi zasebnemu akterju, ki bi deloval v skladu s tržnimi pogoji (načelo vlagatelja v tržnem gospodarstvu).

Če se načelo vlagatelja v tržnem gospodarstvu ne upošteva, se javno intervencijo šteje za državno pomoč, ker je upravičencu zagotovila gospodarsko prednost, ki je njegovi konkurenti niso imeli. Komisija bo nato ocenila, ali je ta pomoč združljiva z enotnimi pravili EU, ki dovoljujejo nekatere vrste pomoči.

Nezaupna različica sklepa bo na voljo pod št. zadeve SA.32715 v registru državnih pomoči na spletni strani generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. Nove objave sklepov o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.

Kontakta:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar