Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. novembrī

Valsts atbalsts: Komisija sāk padziļināti izmeklēt valsts pasākumus par labu Latvijas lidsabiedrībai "airBaltic"

Eiropas Komisija ir sākusi padziļinātu izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai vairāki valsts atbalsta pasākumi, ko Latvija ir sniegusi par labu lidsabiedrībai "airBaltic", kuras lielākais akcionārs ir valsts, atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Šobrīd Komisija šaubās par to, ka šie pasākumi ir veikti atbilstoši noteikumiem, kādiem būtu piekritis privāts uzņēmējs tirgus apstākļos. Padziļinātas izmeklēšanas sākšana dod visām ieinteresētajām trešajām personām iespēju izteikt viedokli par izvērtējamajiem pasākumiem. Tas neietekmē izmeklēšanas rezultātus.

Kopš 2008. gada "airBaltic" bija finansiālas grūtības, kā rezultātā 2010. un 2011. gadā uzņēmums cieta būtiskus zaudējumus un tam bija negatīvs pašu kapitāls, un tika veikti vairāki valsts atbalsta pasākumi. Komisija pēc savas iniciatīvas sāka ar tiem iepazīties un saņēma arī divas sūdzības. Padziļinātajā izmeklēšanā galvenā uzmanība tiks pievērsta šādiem pasākumiem:

  • aizdevums 16 miljonu latu apmērā (aptuveni 22,65 miljoni eiro), ko Latvija piešķīra 2011. gada oktobrī, turklāt 2011. gada decembrī Latvija ievērojami samazināja aizdevuma procentu likmi,

  • pirmā daļa 41,6 miljonu latu apmērā (aptuveni 58,89 miljoni eiro) no otrā aizdevuma, ko Latvija piešķīra 2011. gada decembrī,

  • pamatkapitāla palielinājums, par ko 2011. gada decembrī vienojās Latvija un SIA "BAS" (privāts uzņēmums, līdzšinējais "airBaltic" lielākais akcionārs), kapitalizējot aizdevumu un BAS veicot skaidras naudas ieguldījumu,

  • "airBaltic" 2010. gadā emitēto nulles kupona obligāciju iegāde, ko veica Latvija un BAS,

  • vairāki pārskaitījumi un maksājumi, ko "airBaltic" uzdevumā un/vai par labu "airBaltic" veica nacionalizēta banka, un

  • prasījuma tiesības, ko Latvijas valsts nodeva "airBaltic" par tikai 1 latu.

Komisija tagad izmeklēs, vai šie pasākumi ir valsts atbalsts ES noteikumu nozīmē, t.i., vai tie radīja "airBaltic" ekonomiskas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem ES vienotajā tirgū. Ja atbilde būs apstiprinoša, Komisija izmeklēs, vai šos valsts atbalsta pasākumus var atzīt par saderīgiem ar ES valsts atbalsta noteikumiem, kuri atļauj noteiktas atbalsta kategorijas.

Vispārīga informācija

Valsts iejaukšanos uzņēmumos, kas veic saimnieciskas darbības, nevar uzskatīt par valsts atbalstu ES noteikumu nozīmē, ja tā notiek saskaņā ar noteikumiem, kuriem būtu piekritis privāts tirgus dalībnieks, darbojoties tirgus apstākļos (tirgus ekonomikas ieguldītāja princips — MEIP). Ja šis princips netiek ievērots, valsts iejaukšanās ir valsts atbalsts, jo rada tā saņēmējam ekonomiskas priekšrocības, kuru nav konkurentiem. Komisija turpinās izvērtēt, vai šāds atbalsts ir saderīgs ar vispārējiem ES noteikumiem, kuri atļauj noteiktas atbalsta kategorijas.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta Valsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar numuru SA.34191, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas iknedēļas elektroniskajās ziņās par valsts atbalstu State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersonas :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar