Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Varnejša uporaba nevarnih snovi z novim popisom razvrščanja in označevanja

Bruselj, 13. februarja 2012 – Danes je bil z objavo prvega evropskega popisa razvrščanja in označevanja storjen pomemben korak k varnejši uporabi nevarnih kemikalij. Popis, ki ga je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA), zajema razvrstitev vseh kemičnih snovi, ki se uporabljajo v EU, kar omogoča identifikacijo tistih, ki so potencialno nevarne ter lahko škodujejo zdravju in okolju. Cilj je industriji, zlasti malim podjetjem, zagotoviti enostaven dostop do informacij o nevarnosti posameznih snovi ter jim tako omogočiti pravilno razvrščanje in označevanje snovi in zmesi ter, kadar je to mogoče, nadomeščanje nevarnih snovi z manj škodljivimi.

Popis zajema informacije iz več kot treh milijonov prijav za več kot 100 000 snovi, ki so jih vložili proizvajalci in uvozniki v skladu z uredbo o razvrščanju in označevanju (CLP)1 ali pa so bile registrirane po uredbi REACH2. Razvrščanje je bistvenega pomena za varno uporabo kemikalij; z njim se namreč opredeli nevarnost neke kemikalije za zdravje ali okolje, od njega pa so odvisne tudi informacije na etiketah izdelkov, ki jih uporabljajo delavci in potrošniki. Popis bo tudi spodbudil enotno razvrščanje nevarnih snovi v Evropi in v svetu.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je izjavil: „Ta prvi popis bo podjetjem, zlasti malim, olajšal pravilno razvrščanje in označevanje kemikalij. Evropa je spet prevzela vodilno vlogo, objavljeni popis pa bo spodbudil varnejšo uporabo kemikalij po vsem svetu.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ta popis bo povečal preglednost in izboljšal varnost vseh, ki prihajajo v stik s kemikalijami. Industriji bo v pomoč pri izbiri varnejših kemikalij, nenazadnje pa tudi uporabnikom in potrošnikom pri izbiri izdelkov, ki so manj škodljivi zdravju in okolju.“

Več informacij:

ECHA – Evropska agencija za kemikalije

Za usklajeno razvrščanje vseh nevarnih snovi

Danes objavljeni popis bo znatno izboljšal razpoložljivost informacij o razvrstitvi vseh snovi, ki se dajo v promet v EU. Na podlagi preteklih izkušenj je povsem verjetno, da popis vsebuje različne informacije za iste snovi, saj so različna podjetja za isto nevarno snov morda sporočila različne razvrstitve. Do razlik večinoma prihaja zaradi nečistoč v snoveh ali različnih informacij, ki so jih podjetja uporabila za razvrstitev. Podjetja bodo na podlagi popisa lahko dosegla dogovore o enotni razvrstitvi snovi v skladu z uredbo CLP. ECHA jim bo pri tem pomagala z razvojem posebnega orodja za komunikacijo, ki bo olajšalo stike med proizvajalci in uvozniki kemikalij ter jim omogočilo razpravo o razlogih za razlike in dogovor o enotni razvrstitvi. Proizvajalce in uvoznike kemikalij se spodbuja, da v popisu preverijo razvrstitev svojih snovi in po potrebi posodobijo svoje prijave. ECHA bo vsebino popisa redno posodabljala.

Ozadje

Glavni cilj uredbe CLP je varovanje zdravja ljudi in okolja. Poleg tega naj bi z usklajenim razvrščanjem snovi in zmesi tudi olajšala delovanje notranjega trga.

Uredba je skladna z globalno usklajenim sistemom Združenih narodov za razvrščanje in označevanje (GHS). Cilj GHS je doseči globalno konvergenco sistemov razvrščanja kemikalij, ki bo spodbudila trgovino in izboljšala raven zaščite, zlasti v državah, kjer do zdaj takih sistemov niso uporabljali.

Za razvrščanje snovi in dogovor o njihovi enotni razvrstitvi je odgovorna industrija. Pri snoveh, ki so še posebej nevarne, na primer snovi, ki so kancerogene, mutagene ali strupene za razmnoževanje, pa organi držav članic in ECHA pregledajo vse razpoložljive informacije in predlagajo usklajene razvrstitve, ki jih Komisija kot obvezne predpiše z zakonodajo.

Dodatne informacije:

MEMO/12/96

GD za podjetništvo

GD za okolje

IP/11/2

IP/10/1761

Kontakti:

Carlo Corazza +32 22951752

Joe Hennon +32 22953593

Sara Tironi +32 22990403

Monica Westeren +32 22 99 18 30

1 :

Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) (Uredba (ES) št. 1272/2008).

2 :

Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uredba (ES) št. 1907/2006).


Side Bar