Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2012

Val till Europaparlamentet: Lättare att ställa upp i ett annat EU-land

Det kommer att bli lättare för EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt eget att ställa upp i 2014 års val till Europaparlamentet. Detta är resultatet efter omröstningen i dag i Europaparlamentet om ett förslag från EU-kommissionen. Europaparlamentets ledamöter röstade i sin plenarsession med en överväldigande majoritet (X röster för, X röster emot och 10 nedlagda) för att godkänna förslaget. Lagförslaget syftar till att förenkla förfarandet för EU-medborgare från ett annat land att ställa upp som kandidater till Europaparlamentet genom en ändring av de befintliga bestämmelserna (direktiv 93/109/EG). Det är ett av EU-kommissionens initiativ för att främja och underlätta deltagandet i valen till Europaparlamentet. Efter Europaparlamentets godkännande väntas nu förslaget antas av rådet före utgången av 2012.

– Att delta i valen till Europaparlamentet är ett av de viktigaste sätten för medborgarna att göra sin röst hörd i EU, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Varje EU-medborgare har rätt att rösta och ställa upp i valet till Europaparlamentet, oavsett om de bor i sitt hemland eller i ett annat EU-land. Den reform som vi har föreslagit gör det lättare för de EU-medborgare som utövar sin rätt att bosätta sig var som helst inom EU att också utöva sina demokratiska rättigheter i samband med val till Europaparlamentet.

I sin rapport om EU-medborgarskapet 2010 tog kommissionen upp frågan om det stadigt sjunkande valdeltagandet i valen till Europaparlamentet och behovet av att göra det lättare för unionsmedborgare att delta i valet (IP/10/1390). Att förenkla förfarandena för medborgare från andra EU-länder att ställa upp som kandidater i det EU-land där de är bosatta är ett sätt att ta itu med denna fråga.

Kommissionen samarbetar också med EU-länderna för att se till att EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-medlemsland än sin eget kan delta i valet till Europaparlamentet på samma villkor som landets medborgare i enlighet med EU-lagstiftningen (åtgärd 18 i rapporten om EU-medborgarskapet).

Bakgrund

I direktiv 93/109/EG fastställs åtgärder för att göra det möjligt för EU-medborgare att utnyttja sin rätt att rösta eller att ställa upp i val till Europaparlamentet i det EU-land där de är bosatta. År 2006 föreslog EU-kommissionen att detta direktiv skulle ändras för att förenkla förfarandet för de kandidater som ställer upp i ett annat EU-land än sitt eget och att reformera mekanismen för att förhindra dubbel röstning i valen till Europaparlamentet. Eftersom medlemsländerna inte kunde enas om bestämmelserna för dubbel röstning avbröts förhandlingarna om förslaget 2008.

På kommissionens initiativ återupptogs överläggningarna i oktober 2011 och inriktades på den viktigaste aspekten av förslaget: en förenkling av förfarandena för utländska EU-medborgare att ställa upp som kandidater i valen. Dessa skulle inte längre vara tvungna att återvända till sitt eget EU-land för att erhålla ett intyg som styrker att de inte berövats sin rätt att ställa upp som kandidater i valen. I stället skulle de, när de ansöker om att få kandidera i det EU-land där de är bosatta, bara behöva lämna ett intyg om detta och bevisbördan skulle ligga på valmyndigheten i detta EU-land.

Enighet har uppnåtts i rådet (på Coreper-nivå) och Europaparlamentet kommer att höras igen (det hördes redan i samband med dess resolution om det ursprungliga förslaget 2007).

Mer information

EU-kommissionen – EU-medborgarskapet

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Webbsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakter:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar