Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. novembra 2012

Evropske volitve: lažja kandidatura državljanov v drugi članici Evropske unije

Državljani EU bodo po današnjem glasovanju o predlogu Evropske komisije v Evropskem parlamentu leta 2014 lažje kandidirali na volitvah v Evropski parlament. Poslanci Evropskega parlamenta so predlog na svojem plenarnem zasedanju sprejeli z veliko večino (618 glasov za, 23 glasov proti in 14 vzdržanih glasov). Osnutek zakona s spremembo veljavnih pravil (Direktiva 93/109/ES) poenostavlja postopek za državljane EU, ki kandidirajo za Evropski parlament v državi članici, ki ni njihova matična država. Gre za eno od pobud Komisije, s katero naj bi se spodbudilo in olajšalo sodelovanje na evropskih volitvah. Po soglasju Evropskega parlamenta se pričakuje, da bo Svet predlog sprejel do konca leta 2012.

„Sodelovanje na evropskih volitvah je eden od najpomembnejših načinov izražanja volje državljanov EU,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Komisije Viviane Reding. „Vsak državljan EU ima ne glede na to, ali živi v svoji matični državi ali v drugi državi članici EU, pravico do glasovanja in kandidature na evropskih volitvah. Reforma, ki smo jo predložili, državljanom EU, ki uveljavljajo svojo pravico do prebivanja kjer koli v Evropski uniji, omogoča tudi uveljavljanje njihovih demokratičnih pravic na evropskih volitvah.“

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 je Komisija obravnavala problem vse nižje udeležbe na evropskih volitvah in potrebe po lažjem sodelovanju državljanov EU na volitvah IP/10/1390. Ena možna rešitev tega problema je olajšanje kandidature državljanom EU v državi članici, kjer prebivajo, niso pa njeni državljani.

Komisija tudi sodeluje z državami članicami, da bi lahko državljani EU, ki prebivajo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, v skladu z zakonodajo EU (ukrep 18 poročila o državljanstvu EU) na evropskih volitvah sodelovali pod enakimi pogoji kot njeni državljani.

Ozadje

Direktiva 93/109/ES določa postopke, ki državljanom EU omogočajo uveljavljanje njihove volilne pravice in kandidaturo na volitvah v Evropski parlament v državi članici EU, v kateri prebivajo. Leta 2006 je Evropska komisija zaradi poenostavitve postopka za kandidate, ki kandidirajo v drugi državi članici, in zaradi reforme mehanizma za preprečitev dvojnega glasovanja na evropskih volitvah predlagala spremembo te direktive. Ker se države članice o postopkih v zvezi z dvojnim glasovanjem niso mogle zediniti, so bila pogajanja o predlogu v letu 2008 začasno ustavljena.

Na pobudo Komisije je bila razprava oktobra 2011 obnovljena, osredotočila pa se je na glavni vidik predloga – poenostavitev postopkov za državljane EU, ki kandidirajo v državi članici, ki ni njihova matična država. Kandidatom tako po novem ne bilo več treba v matičnih državah članicah pridobiti potrdila, da niso prikrajšani za svoje pravice do kandidature. Ob prijavi kandidature v državi članici svojega prebivališča bi morali predložiti samo tozadevno izjavo, dokazno breme pa bi nosil volilni organ države članice prebivališča.

V Svetu (na ravni Odbora stalnih predstavnikov) je bilo doseženo soglasje, zdaj pa poteka ponovno posvetovanje z Evropskim parlamentom (ki je že bilo opravljeno v resoluciji o prvotnem predlogu leta 2007).

Več informacij

Evropska komisija – državljanstvo EU

Državljanstvo EU

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar