Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. novembra 2012

Európske voľby: občania budú môcť ľahšie kandidovať v inej krajine EÚ

Po dnešnom hlasovaní o návrhu Európskej komisie v Európskom parlamente budú občania EÚ žijúci v inom členskom štáte teraz ľahšie kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili tento návrh na svojom plenárnom zasadnutí prevažnou väčšinou hlasov (618 hlasmi za, 23 hlasmi proti a 14 sa zdržalo hlasovania). Cieľom tohto legislatívneho návrhu je zjednodušiť občanom EÚ kandidatúru do Európskeho parlamentu v inej krajine, a to zmenou a doplnením existujúcich pravidiel (smernica 93/109/ES). Ide o jednu z iniciatív Komisie na podporu a uľahčenie účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Po schválení návrhu Európskym parlamentom sa teraz očakáva, že ho Rada prijme do konca roka 2012.

Účasť v európskych voľbách je pre občanov jedným z najdôležitejších spôsobov na vyjadrenie svojho názoru v EÚ,″ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Každý občan EÚ má právo voliť alebo byť volený v európskych voľbách, či už žije vo vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte EÚ. Reforma, ktorú predkladáme, uľahčí tým občanom EÚ, ktorí uplatňujú svoje právo žiť kdekoľvek v Únii, vykonávať svoje demokratické práva aj v európskych voľbách.″

Vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2010 Komisia nastolila otázku trvalo klesajúcej účasti v európskych voľbách a zdôraznila potrebu zjednodušiť účasť občanov EÚ vo voľbách (IP/10/1390). Zjednodušenie postupov pre občanov EÚ kandidujúcich v členskom štáte svojho bydliska, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, je jedným zo spôsobov riešenia tohto problému.

Komisia tiež spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa občania EÚ žijúci v inom členskom štáte EÚ, ako je ich vlastný, mohli zúčastniť v európskych voľbách za rovnakých podmienok ako občania tohto členského štátu v súlade s právnymi predpismi EÚ (opatrenie 18 správy o občianstve EÚ).

Súvislosti

Smernica 93/109/ES stanovuje podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. V roku 2006 Európska komisia navrhla zmenu a doplnenie tejto smernice s cieľom zjednodušiť postup pre tých, ktorí kandidujú v inom členskom štáte než vlastnom, a reformovať mechanizmus zamedzujúci možnosti voliť alebo byť volený dvakrát v európskych voľbách. Pretože členské štáty neboli schopné dosiahnuť jednomyseľnú dohodu o podrobnostiach týkajúcich sa duplicitného hlasovania, rokovania o návrhu sa v roku 2008 pozastavili.

Z iniciatívy Komisie sa rokovania opäť otvorili v októbri 2011 a dôraz sa kládol na hlavný aspekt návrhu – zjednodušenie postupov pre občanov EÚ kandidujúcich v členskom štáte svojho bydliska, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. Konkrétne by sa kandidáti už nemuseli vracať do svojho domovského členského štátu, aby získali potvrdenie, že neboli zbavení práva kandidovať vo voľbách. Namiesto toho by pri podávaní žiadosti o kandidatúru v členskom štáte svojho bydliska museli predložiť iba čestné vyhlásenie s tým istým obsahom. Dôkazné bremeno by niesol volebný orgán v členskom štáte bydliska.

V Rade bola dosiahnutá dohoda (na úrovni COREPER) a teraz opäť prebieha konzultácia s Európskym parlamentom (v rámci uznesenia o pôvodnom návrhu v roku 2007 už jedna konzultácia prebehla).

Ďalšie informácie

Európska komisia – Občianstvo EÚ

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar