Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2012

Europese verkiezingen: kandidaat zijn in een andere lidstaat wordt gemakkelijker

Het Europees Parlement heeft vandaag in plenaire zitting met een overweldigende meerderheid (618 stemmen voor, 23 stemmen tegen, 14 onthoudingen) een voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd dat het voor EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, gemakkelijker moet maken om kandidaat te zijn bij de Europese verkiezingen van 2014. Het betreft een wijziging van de bestaande regels (Richtlijn 93/109/EG).om de procedure voor EU-burgers die onderdaan van een andere lidstaat zijn te vereenvoudigen. Het voorstel past in de initiatieven van de Commissie om deelname aan de Europese verkiezingen te bevorderen en te vergemakkelijken. Nu het voorstel is goedgekeurd door het Europees Parlement, is de verwachting dat het door de Raad zal worden aangenomen vόόr eind 2012.

"Deelnemen aan de Europese verkiezingen is een van de belangrijkste manieren voor de burgers om hun stem in de EU te laten horen," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, die in de Commissie bevoegd is voor justitie. "Elke EU-burger heeft het recht om bij Europese verkiezingen haar/zijn stem uit te brengen of kandidaat te zijn, ongeacht of zij/hij in het eigen land of in een andere EU-lidstaat woont. De voorgestelde hervorming maakt het voor EU-burgers die gebruikmaken van het recht om elders in de Unie te wonen, eenvoudiger om ook hun democratische rechten bij Europese verkiezingen uit te oefenen.

In haar Verslag over het EU-burgerschap 2010 stelde de Commissie de gestaag dalende opkomst voor de Europese verkiezingen aan de orde en wees zij op de behoefte om de deelname van EU-burgers aan de verkiezingen te vergemakkelijken (IP/10/1390). Vereenvoudiging van de procedures voor niet-onderdanen om zich kandidaat te stellen in de lidstaat van verblijf is één manier om dit te bewerkstelligen.

De Commissie werkt tevens samen met de lidstaten om te waarborgen dat EU-burgers die in een andere lidstaat verblijven onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen aan de Europese verkiezingen kunnen deelnemen, conform het EU-recht (actie 18 van het EU-burgerschapsverslag).

Achtergrond

Richtlijn 93/109/EG voorziet in maatregelen om EU-burgers in staat te stellen gebruik te maken van hun recht om te stemmen of kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar zij verblijven. In 2006 stelde de Europese Commissie voor deze richtlijn te wijzigen door de procedure voor wie zich kandidaat stelt in een andere dan de eigen lidstaat te vereenvoudigen en het mechanisme ter voorkoming van dubbele stemming bij de Europese verkiezingen te hervormen. De onderhandelingen over het voorstel werden in 2008 opgeschort omdat de lidstaten het niet eens konden worden over de maatregelen ter voorkoming van dubbele stemming.

De besprekingen werden op initiatief van de Commissie in oktober 2011 hervat en spitsten zich toe op de kern van het voorstel: vereenvoudiging van de procedures voor niet-onderdanen uit de EU om zich kandidaat te stellen. Kandidaten zouden niet langer in hun eigen land een attest hoeven te verkrijgen dat zij niet zijn ontzet uit het recht om kandidaat te zijn. In plaats daarvan zouden zij bij hun kandidatuurstelling in de lidstaat van verblijf alleen een verklaring in die zin moeten overleggen en zou de bewijslast bij de verkiezingsautoriteit van de lidstaat van verblijf liggen.

In de Raad (op het niveau van het COREPER) is overeenstemming bereikt en thans wordt het Europees Parlement weer geraadpleegd (nadat dit in 2007 reeds was gebeurd in een resolutie over het oorspronkelijke voorstel).

Voor meer informatie

Europese Commissie – EU-burgerschap

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar