Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. novembrī

Eiropas Parlamenta vēlēšanas — pilsoņiem, kas dzīvo citā ES valstī, būs vieglāk kandidēt vēlēšanās

Pēc Eiropas Parlamenta šodienas balsojuma par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES pilsoņiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, būs vieglāk kandidēt 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Šodien plenārsēdē Eiropas Parlamenta locekļi nobalsoja ar pārliecinošu vairākumu (618 nobalsoja par, 23 nobalsoja pret un 14 atturējās), lai minētais priekšlikums tiktu apstiprināts. Likumprojekta mērķis, veicot grozījumus spēkā esošajos noteikumos (Direktīva 93/109/EK), ir vienkāršot procedūras, lai ES pilsoņi, kas nav attiecīgās dalībvalsts pilsoņi, varētu kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Viena no Komisijas iniciatīvām ir veicināt un atvieglot dalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Pēc priekšlikuma apstiprināšanas Eiropas Parlamentā plānots, ka Padome to pieņems līdz 2012. gada beigām.

"Dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir viens no svarīgākajiem veidiem, kā pilsoņi var paust savu viedokli ES", sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Katram ES pilsonim ir tiesības balsot vai kandidēt Eiropas vēlēšanās, neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa dzīvo savā valstī vai kādā citā ES dalībvalstī. Pateicoties mūsu ierosinātajai reformai, tiem ES pilsoņiem, kas izmanto savas tiesības dzīvot citur ES, būs vieglāk izmantot arī savas demokrātiskās tiesības Eiropas vēlēšanās."

Savā 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību Komisija pievērsa uzmanību tam, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās aizvien mazāk vēlētāju un ka ir jāsekmē ES pilsoņu dalība vēlēšanās (IP/10/1390). Viens no veidiem, kā atrisināt šo jautājumu, ir vienkāršot procedūras attiecībā uz ES pilsoņiem, kas dzīvo citā ES dalībvalstī, lai tie varētu kandidēt vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī.

Komisija arī strādā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu to, ka ES pilsoņi, kas dzīvo citā ES dalībvalstī, nevis savā valstī, var piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ievērojot tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts pilsoņiem, saskaņā ar ES tiesību aktiem (18. pasākums ziņojumā par ES pilsonību).

Vispārīga informācija

Direktīvā 93/109/EK ir izklāstīti pasākumi, kas vērsti uz to, lai ES pilsoņi varētu izmantot savas tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES dalībvalstī, kurā viņi dzīvo. Eiropas Komisija 2006. gadā ierosināja minēto direktīvu grozīt, lai vienkāršotu procedūru kandidātiem, kas kandidē citā dalībvalstī, dodot tiem iespēju kandidēt savā valstī, un mainīt šo mehānismu, lai nepieļautu divreizēju balsošanu Eiropas vēlēšanās. Tā kā dalībvalstis nespēja vienprātīgi vienoties par pasākumiem, kas skar divreizēju balsošanu, sarunas par šo priekšlikumu apturēja 2008. gadā.

Tās tika atsāktas pēc Komisijas iniciatīvas 2011. gada oktobrī, koncentrējoties uz priekšlikuma galveno aspektu: vienkāršot procedūras tiem ES pilsoņiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, kandidēt vēlēšanās. Proti, kandidātiem vairs nebūs jāatgriežas savā izcelsmes dalībvalstī, lai iegūtu apliecību, kas pierāda, ka viņiem ir tiesības kandidēt vēlēšanās. Reģistrējot savu kandidatūru savā dzīvesvietas dalībvalstī, būs jāiesniedz attiecīga deklarācija, un par pierādījumu parūpēsies konkrētās dzīvesvietas dalībvalsts vēlēšanu iestāde.

Padome panāca vienošanos (Pastāvīgo pārstāvju komitejas līmenī), un patlaban atkal notiek apspriešana ar Eiropas Parlamentu (ar kuru jau apspriedās rezolūcijā par sākotnējo priekšlikumu 2007. gadā).

Papildu informācija

Eiropas Komisija – ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar