Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 20 d.

Europos Parlamento rinkimai: tapti kandidatu kitoje ES šalyje piliečiams bus lengviau

Šiandien Europos Parlamentui pritarus Europos Komisijos pasiūlymui, ES piliečiams, gyvenantiems kitose ES valstybėse narėse, bus lengviau tapti kandidatais 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose. Šiandieninėje plenarinėje sesijoje didžioji dauguma (618 balsų už, 23 – prieš, 14 susilaikė) Europos Parlamento narių balsavo už pasiūlymo priėmimą. Šiuo įstatymo projektu siekiama supaprastinti procedūras, kurios taikomos valstybės narės pilietybės neturintiems ES piliečiams siekiant tapti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose, ir keičiamos galiojančios taisyklės (Direktyva 93/109/EB). Tai viena iš Komisijos iniciatyvų, skirtų paskatinti ir palengvinti dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose. Tikimasi, kad pritarus Europos Parlamentui, pasiūlymą iki šių metų pabaigos priims Taryba.

„Dalyvavimas Europos Parlamento rinkimuose yra vienas svarbiausių būdų piliečiams tarti savo žodį ES, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Kiekvienas ES pilietis turi teisę balsuoti arba tapti kandidatu Europos Parlamento rinkimuose, nepaisant to, ar jis gyvena savo šalyje, ar kitoje ES valstybėje narėje. Mūsų pasiūlyta reforma leidžia teise gyventi bet kurioje Sąjungos vietoje besinaudojantiems ES piliečiams taip pat naudotis demokratinėmis teisėmis per rinkimus į Europos Parlamentą.“

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje Komisija iškėlė vis mažesnio piliečių dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose klausimą ir pabrėžė, kad būtina palengvinti ES piliečių dalyvavimą juose (IP/10/1390). Supaprastinti procedūras, kurios taikomos valstybės narės pilietybės neturintiems ES piliečiams, siekiantiems tapti kandidatais gyvenamosios vietos valstybėje narėje, yra vienas iš būdų spręsti šią problemą.

Komisija taip pat bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad ne savo ES valstybėje narėje gyvenantys ES piliečiai galėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose tomis pačiomis sąlygomis kaip tos valstybės narės piliečiai, laikantis ES teisės aktų (ES pilietybės ataskaitoje nurodytas veiksmas Nr. 18).

Pagrindiniai faktai

Direktyvoje 93/109/EB nustatytos priemonės, kuriomis vadovaudamiesi ES piliečiai gali naudotis balsavimo teise arba būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose toje ES valstybėje narėje, kurioje jie gyvena. 2006 m. Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti šią direktyvą ir supaprastinti procedūrą, taikomą piliečiams, siekiantiems tapti kandidatais ne savo valstybėje narėje, bei reformuoti sistemą, kad būtų išvengta dvigubo balsavimo Europos Parlamento rinkimuose. Kadangi valstybės narės negalėjo vieningai susitarti dėl su dvigubu balsavimu susijusių priemonių, derybos dėl pasiūlymo 2008 m. sustabdytos.

Komisijos iniciatyva 2011 m. spalio mėn. diskusijos buvo atnaujintos sutelkiant dėmesį į pagrindinį pasiūlymo aspektą – supaprastinti procedūras, taikomas valstybės narės pilietybės neturintiems ES piliečiams, siekiantiems tapti kandidatais. Būtent, panaikinti reikalavimą kandidatams grįžti į savo valstybę narę, kad gautų pažymą, patvirtinančią, kad jiems neatimta teisė kandidatuoti. Vietoj to, iškeldamas savo kandidatūrą gyvenamosios vietos valstybėje narėje pilietis turėtų pateikti tik tai patvirtinančią deklaraciją, o įrodymo pareiga tektų tos valstybės narės rinkimų komisijai.

Taryba pasiekė susitarimą (Nuolatinių atstovų komiteto lygiu) ir šiuo metu vėl konsultuojasi su Europos Parlamentu (su kuriuo jau buvo konsultuotasi priimant sprendimą dėl pradinio pasiūlymo 2007 m.).

Daugiau informacijos

Europos Komisija – ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56.


Side Bar