Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 20.

Európai választások: a polgárok könnyebben indulhatnak jelöltként egy másik uniós tagállamban

A más tagállamban élő uniós polgárok mostantól könnyebben indulhatnak jelöltként a 2014-es európai parlamenti választásokon, az Európai Bizottság egyik javaslatáról az Európai Parlamentben tartott mai szavazás eredményeképp. Az európai parlamenti képviselők a mai plenáris ülésen elsöprő többséggel (618 szavazattal, 23 ellenében, 14 tartózkodás mellett) szavazták meg a javaslat elfogadását. A törvénytervezet célja azon eljárás egyszerűsítése – a meglévő szabályok módosítása révén –, amely folyamán a nem helyi állampolgár uniós polgárok jelöltként indulhatnak az európai parlamenti választásokon (93/109/EK irányelv). A Bizottság egyik kezdeményezése az európai választásokon való részvétel ösztönzése és megkönnyítése. Az Európai Parlament egyetértését követően a javaslatot várhatóan még 2012 vége előtt elfogadja a Tanács.

Az európai parlamenti választásokon való részvétel az egyik legfontosabb módja a polgárok számára, hogy hallassák hangjukat az EU-ban” – nyilatkozta Vivane Reding, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Valamennyi uniós polgár választásra jogosult és választható az európai parlamenti választásokon, attól függetlenül, hogy saját országában vagy egy másik uniós tagállamban él. Az általunk előterjesztett reform megkönnyíti demokratikus jogaiknak az európai választásokon való gyakorlását azon uniós polgárok számára, akik már jelenleg is élnek jogukkal, amely szerint bárhol élhetnek az Unió területén belül.”

A Bizottság az uniós polgárságról szóló 2010-es jelentésében felvetette az európai választásokon való folyamatosan csökkenő részvételi arány kérdését, valamint annak szükségességét, hogy megkönnyítsék az uniós polgárok választásokon való részvételét (IP/10/1390). A kérdés kezelésének egyik módja az eljárások egyszerűsítése a nem helyi állampolgár uniós polgárok számára arra vonatkozóan, hogy jelöltként indulhassanak a lakóhelyük szerinti tagállamban.

A Bizottság együttműködik továbbá a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a sajátjuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az európai választásokon, mint az adott állam állampolgárai, az uniós joggal összhangban (Az uniós polgárságról szóló jelentés 18. fellépése).

Előzmények

A 93/109/EK irányelv rendelkezéseket tartalmaz annak érdekében, hogy lehetővé tegye az uniós polgárok számára az európai parlamenti választásokon való szavazásra és jelöltként való indulásra vonatkozó jogaik gyakorlását abban a tagállamban, amelyikben élnek. 2006-ban az Európai Bizottság ezen irányelv módosítását javasolta a sajátjuktól eltérő tagállamban jelöltként induló polgárokra vonatkozó eljárás egyszerűsítése, valamint az európai választásokon való kettős szavazás kiküszöbölését célzó mechanizmus reformja érdekében. A tagállamok nem tudtak egyhangú megállapodásra jutni a kettős szavazásról szóló rendelkezésekről, ezért 2008-ban felfüggesztették a javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat.

A Bizottság kezdeményezésére 2011 októberében újraindultak a megbeszélések, amelyek a javaslat legfontosabb aspektusára összpontosítottak: a nem helyi állampolgár uniós polgárok jelöltként való indulására vonatkozó eljárás egyszerűsítésére. Nevezetesen, a jelöltek ezentúl nem kötelesek visszatérni saját tagállamukba, hogy igazolást szerezzenek arról, hogy nem fosztották meg őket a jelöltként való induláshoz való joguktól. Ehelyett, amikor a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltnek jelentkeznek, mindössze egy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtaniuk, és a bizonyítás terhe a lakóhely szerinti tagállam választási hatóságra hárul.

A Tanácsban politikai megállapodás született (COREPER szinten), és újból konzultációt folytatnak a Parlamenttel (2007-ben az eredeti javaslatról szóló állásfoglalásban már konzultáltak a Parlamenttel).

További információk

Európai Bizottság – Európai uniós polgárság

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar