Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. november 2012

Valg til Europa-Parlamentet: det vil blive nemmere for borgerne at stille op som kandidater i et andet EU-land

Det bliver i 2014 nemmere for EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres egen, at stille op som kandidater til valget til Europa-Parlamentet, end det har været tidligere. Det var resultatet af en afstemning i dag i Europa-Parlamentet om et forslag fra Europa-Kommissionen. På Europa-Parlamentets plenarmøde blev forslaget vedtaget af medlemmerne med et overvældende flertal (618 stemte for, 23 stemte imod og 14 undlod at stemme). Lovforslaget tager sigte på at forenkle den procedure, der anvendes på udenlandske EU-borgere, som ønsker at stille op som kandidater til valget til Europa-Parlamentet, og ændrer de eksisterende regler (Direktiv 93/109/EF). Dette er et af Kommissionens initiativer til at fremme og lette deltagelse i valg til Europa-Parlamentet. Efter Europa-Parlamentets godkendelse forventes forslaget nu at blive vedtaget af Rådet inden udgangen af 2012.

Deltagelse i valgene til Europa-Parlamentet er en af de vigtigste måder, hvorpå borgerne kan komme til orde i EU”, sagde Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. ”Alle EU-borgere har ret til at afgive deres stemme eller stille op som kandidater ved valget til Europa-Parlamentet – uanset om de bor i deres eget land eller i en anden EU-medlemsstat. Den reform, vi har lagt frem, gør det lettere for de EU-borgere, der udøver deres ret til at bo hvor som helst i EU, også at udøve deres demokratiske rettigheder ved valg til Europa-Parlamentet.”

I sin Rapport fra 2010 om unionsborgerskab tog Kommissionen fat på problemet med den stadigt faldende deltagelse i valgene til Europa-Parlamentet og behovet for at lette EU-borgernes deltagelse i disse valg (IP/10/1390). Én måde at tackle problemet på er at forenkle procedurerne for udenlandske EU-borgere, der ønsker at stille op i den medlemsstat, hvor de er bosiddende.

Kommissionen samarbejder også med medlemsstaterne om at sikre, at EU-borgere, der bor i en anden EU-medlemsstat end deres egen, kan deltage i valg til Europa-Parlamentet på samme vilkår som bopælsmedlemsstatens egne borgere – i overensstemmelse med EU-retten (indsatsområde nr. 18 i Rapporten om unionsborgerskab).

Baggrund

Direktiv 93/109/EF fastsætter ordninger, der gør det muligt for EU-borgerne at gøre brug af deres valgret eller stille op som kandidater ved valg til Europa-Parlamentet i den EU-medlemsstat, hvor de bor. I 2006 foreslog Europa-Kommissionen at ændre dette direktiv og forenkle proceduren for kandidater, der stiller op som kandidater i en anden medlemsstat end deres egen, og at revidere den mekanisme, som skal forhindre, at der afgives stemmer to gange i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Da medlemsstaterne ikke kunne nå til fuld enighed om ordningerne vedrørende dobbelt stemmeafgivelse, blev forhandlingerne om forslaget indstillet i 2008.

Drøftelserne blev på Kommissionens foranledning genoptaget i oktober 2011, og der blev nu fokuseret på det vigtigste aspekt ved forslaget, nemlig forenkling af procedurerne for udenlandske EU-borgere, som ønsker at stille op som kandidater. Kandidaterne vil ikke længere skulle rejse hjem til deres medlemsstat for at få en erklæring om, at de ikke er blevet frataget deres ret til at stille op som kandidater. I stedet vil de – når de anmoder om at stille op til valg i deres bopælsmedlemsstat – skulle fremlægge en erklæring om deres ønskede kandidatur, og bevisbyrden vil i stedet påhvile denne medlemsstats valgmyndighed.

Der er opnået enighed i Rådet (på COREPER-niveau), og Europa-Parlamentet høres nu igen (det blev allerede hørt i forbindelse med dets beslutning om det oprindelige forslag i 2007).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – EU-borgerskab

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar