Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. listopadu 2012

Evropské volby: občané budou moci snadněji kandidovat v jiné zemi EU

Evropský parlament dnes schválil návrh Evropské komise. Pro občany EU žijící v jiném členském státě bude díky tomu nyní snazší kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili tento návrh na své plenární schůzi drtivou většinou hlasů (614 hlasovalo pro návrh, 23 hlasovalo proti návrhu a 14 se zdrželo hlasování). Cílem předkládané novely je zjednodušit kandidaturu do Evropského parlamentu pro občany EU, kteří nejsou státními příslušníky státu svého bydliště, a to změnou stávajících pravidel (směrnice 93/109/ES). Jde o jednu z iniciativ Komise, jejichž cílem je propagovat a usnadňovat účast v evropských volbách. Poté, co návrh schválil Evropský parlament, se nyní očekává, že jej do konce roku 2012 schválí Rada.

„Účast ve volbách do Evropského parlamentu je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak mohou občané v EU vyjádřit svůj názor“, prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Každý občan EU má právo volit nebo být volen ve volbách do Evropského parlamentu, ať již žije ve své vlastní zemi, nebo v jiném členském státě EU. Reforma, již předkládáme, usnadní občanům EU, kteří využívají svého práva žít kdekoliv v Unii, vykonávat rovněž svá demokratická práva v evropských volbách.“

Ve své Zprávě o občanství EU za rok 2010 se Komise zabývala otázkou neustále klesající účasti v evropských volbách a potřebou usnadnit občanům EU účast v těchto volbách (IP/10/1390). Zjednodušení formalit pro kandidaturu občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky členského státu svého bydliště, do Evropského parlamentu je jedním ze způsobů, jak tento problém řešit.

Komise se navíc spolu s členskými státy snaží zajistit, aby se občané EU s bydlištěm v jiném členském státě než ve svém vlastním mohli účastnit evropských voleb za stejných podmínek jako státní příslušníci daného státu, a to v souladu s právem EU (opatření 18 zprávy o občanství).

Souvislosti

Směrnice 93/109/ES stanoví praktické postupy, jež mají občanům EU umožnit, aby využívali své právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě EU, ve kterém žijí. V roce 2006 Evropská komise navrhla novelizaci této směrnice s cílem zjednodušit proceduru pro kandidáty, kteří kandidují v jiném členském státě než ve svém vlastním, a reformovat mechanismus bránící dvojí volbě v evropských volbách. Protože členské státy nebyly schopny dosáhnout jednomyslné shody na mechanismu zabraňujícímu dvojité volbě, bylo jednání o návrhu v roce 2008 odloženo.

V říjnu 2011 byla z podnětu Komise jednání znovu zahájena a zaměřila se na hlavní aspekt návrhu: zjednodušení procedury pro kandidaturu občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky členského státu svého bydliště. Konkrétně by se kandidáti již nemuseli vracet do svého domovského členského státu, aby získali potvrzení, že nejsou zbaveni práva být volen. Namísto toho by při podávání žádosti o kandidaturu v členském státě svého bydliště museli předložit čestné prohlášení s tím, že důkazní břemeno by nesl volební orgán členského státu bydliště.

V Radě bylo dosaženo dohody (na úrovni COREPER) a nyní dochází k opětovné konzultaci Evropského parlamentu (EP se již v roce 2007 ve svém usnesení vyjádřil k původnímu návrhu).

Další informace

Evropská komise – Občanství EU

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456


Side Bar