Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. novembra 2012

Litva je 15. država članica EU, ki se bo vključila v okrepljeno sodelovanje za pomoč mednarodnim zakonskim parom

Evropska komisija bo jutri potrdila odločitev Litve o vključitvi v postopek okrepljenega sodelovanja, ki mednarodnim zakonskim parom omogoča izbiro prava države, ki se uporabi pri razvezi njihove zakonske zveze in prenehanju življenjske skupnosti. Uredba parom zagotavlja pravno varnost ter v primeru razveze preprečuje „hitenje na sodišče“ in izbiro najugodnejšega sodišča (forum shopping), obenem pa omogoča izogibanje čustveno napornim in dragim postopkom.

„Države članice prvič v zgodovini EU uporabljajo postopek okrepljenega sodelovanja za spodbujanje uporabe pravil, na podlagi katerih lahko mednarodni zakonski pari izberejo pravo države, ki se uporabi pri razvezi njihove zakonske zveze. Ljubezen ne pozna ne meja ne državljanstva, vendar pa imajo sodišča držav članic različna pravila, na podlagi katerih določijo državo, katere pravo se uporabi za razvezo v posameznem primeru. Mednarodni zakonski pari morajo zanesljivo vedeti, kateri predpisi se uporabijo v njihovi situaciji – in to določa uredba,“ je izjavila podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Nova pravila bodo koristila sto tisočim mednarodnim zakonskim parom in spodbudno je videti, da se tega zaveda vedno več držav članic.“ Vlade EU so julija 2010 sprejele Sklep Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (IP/10/917). Posledično je štirinajst sodelujočih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija) sprejelo Uredbo Sveta, v kateri so določena podrobna pravila o izbiri prava, ki se uporabi za razvezo mednarodne zakonske zveze (imenovano Uredba Rim III). Uredba se je začela uporabljati 21. junija 2012 in nima nobenega učinka na nacionalne zakone o razvezi ali sklenitvi zakonske zveze.

Litva je bila prva dodatna država članica, ki je uradno sporočila, da želi sodelovati v tem okrepljenem sodelovanju (IP/12/590). Druge države članice, ki jih zanima sodelovanje, se lahko zanj odločijo kadar koli.

Ozadje

Okrepljeno sodelovanje omogoča izvajanje ukrepov skupini vsaj devetih držav, kadar vseh 27 držav članic o tem ne doseže sporazuma. Druge države EU imajo pravico, da se vključijo v okrepljeno sodelovanje, ko to želijo (člen 331 PDEU).

Namen uredbe o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti, je zaščititi šibkejše partnerje v postopkih razveze. Mednarodnim parom omogoča, da se vnaprej dogovorijo, katero pravo se uporabi za njihovo razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti. Če se par ne more dogovoriti, lahko sodniki uporabijo skupno formulo za odločanje o pravu države, ki se uporabi v posameznem primeru. Uredba parom zagotavlja večjo pravno varnost, večji bosta predvidljivost in prilagodljivost. Možnosti za zapletene, dolge in boleče postopke, v katerih sodelujejo zakonci in njihovi otroci, bodo manjše. Uredba ne vpliva na nacionalne zakone o razvezi ali sklenitvi zakonske zveze niti ne določa sprejetja predpisov, ki vplivajo na materialno družinsko pravo držav članic.

Nove rešitve bodo v pomoč zakonskim parom z različnimi državljanstvi, kadar partnerja živita ločeno v različnih državah ali skupaj v državi, ki ni njuna država izvora. Potreba po ukrepu na ravni EU je jasna: leta 2007 je bilo v 27 državah članicah več kot milijon razvez, od katerih jih je imelo 140 000 (13 %) „mednarodni“ značaj.

Več informacij

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Evropska komisija – Družinske zadeve in dedovanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar