Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 listopada 2012 r.

Litwa, jako 15. państwo członkowskie UE, przystąpi do wzmocnionej współpracy mającej na celu pomoc dla międzynarodowych małżeństw

W dniu jutrzejszym Komisja Europejska potwierdzi decyzję Litwy w sprawie przystąpienia do procedury wzmocnionej współpracy umożliwiającej międzynarodowym parom małżeńskim wybór prawa właściwego, które będzie miało zastosowanie do ich rozwodu i separacji prawnej. Odnośne rozporządzenie daje małżonkom pewność prawną oraz zapobiega sytuacji, w której strony prześcigają się we wnoszeniu sprawy o rozwód i dokonują wyboru sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. Rozporządzenie pozwala również uniknąć kosztownych i trudnych emocjonalnie postępowań.

„Po raz pierwszy w historii UE państwa członkowskie korzystają z procedury wzmocnionej współpracy w celu stosowania przepisów pozwalających międzynarodowym małżeństwom wybrać prawo właściwe, które będzie miało zastosowanie do ich sprawy rozwodowej. Uczucie miłości łączy ludzi ponad granicami, niezależnie od ich narodowości, lecz sądy w państwach członkowskich w różnoraki sposób decydują o tym, jakie jest prawo właściwe w sprawach rozwodowych. Ważne jest, by międzynarodowe pary małżeńskie były pewne, jakie przepisy obowiązują w ich konkretnym przypadku — i to właśnie ma na celu rozporządzenie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Z nowych przepisów skorzystają setki tysięcy międzynarodowych małżeństw. Otuchą napawa fakt, że przepisy te są uznawane przez coraz więcej państw członkowskich.”

W lipcu 2010 r. rządy państw członkowskich przyjęły decyzję Rady upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa mającego zastosowanie do rozwodu i separacji prawnej (IP/10/917). W rezultacie 14 państw członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy) przyjęły rozporządzenie Rady (zwane rozporządzeniem „Rzym III”), które określa szczegółowe przepisy dotyczące wyboru prawa właściwego mającego zastosowanie do rozwodów międzynarodowych związków małżeńskich. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 czerwca 2012 r. Nie ma ono wpływu na krajowe przepisy dotyczące rozwodów lub zawierania małżeństw.

Litwa jest pierwszym z państw członkowskich, które zgłosiło chęć dołączenia do pierwotnej grupy krajów uczestniczących we wzmocnionej współpracy w tym zakresie (IP/12/590). Pozostałe państwa członkowskie, które wyrażają taką wolę, mogą się w dowolnej chwili przyłączyć.

Kontekst

Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich zastosowanie środków, co do których 27 państw członkowskich nie zdołało się porozumieć. Pozostałe państwa członkowskie UE zachowują prawo przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie (art. 331 TFUE).

Rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla spraw rozwodowych i separacji prawnej ma na celu ochronę słabszych partnerów w trakcie postępowania rozwodowego. Międzynarodowe pary małżeńskie mogą z góry ustalić, które prawo właściwe będzie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji prawnej. Na wypadek gdyby małżonkowie nie zdołali się w tej sprawie porozumieć, sędziowie mogą ustalić prawo właściwe na podstawie jednolitej formuły. Rozporządzenie daje małżeństwom większą pewność prawa, jego przewidywalność oraz elastyczność. Pozwala ono również uchronić małżonków i ich dzieci przed skomplikowanymi, długotrwałymi i uciążliwymi procedurami. Rozporządzenie nie ma wpływu na krajowe przepisy dotyczące rozwodów i związków małżeńskich, a także nie przewiduje przyjęcia przepisów wpływających na materialne prawo rodzinne państw członkowskich.

Nowe rozwiązania prawne mają wspierać małżonków różnej narodowości, mieszkających oddzielnie w różnych krajach lub mieszkających razem w kraju innym niż ich kraj macierzysty. Nie ulega wątpliwości, że działania ze strony UE są konieczne: w 2007 r. w 27 państwach członkowskich UE miało miejsce ponad milion rozwodów, z czego 140 tys. (13 %) miało charakter międzynarodowy.

Dodatkowe informacje

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Komisja Europejska – sprawy rodzinne i sprawy spadkowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar