Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 20 d.

Lietuva – 15-oji ES valstybė narė, taikysianti tvirtesnio bendradarbiavimo taisykles, padėsiančias tarptautinėms sutuoktinių poroms

Rytoj Europos Komisija patvirtins Lietuvos sprendimą įsitraukti į tvirtesnį bendradarbiavimą, kurio procedūros leidžia tarptautinėms sutuoktinių poroms pasirinkti, kurios šalies teisė taikytina jų santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium. Reglamentas užtikrina sutuoktinių poroms teisinį tikrumą ir neleidžia santuokos nutraukimo atveju lenktyniauti, kas greičiau kreipsis į teismą, ar rinktis, kurios šalies teisinis reglamentavimas palankesnis. Tai padės išvengti emociškai sunkaus ir daug kainuojančio teismo proceso.

„Pirmąkart ES istorijoje valstybės narės pasinaudojo tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra, kad sukurtų taisykles, leisiančias tarptautinėms sutuoktinių poroms pasirinkti, kurios šalies teisė bus taikoma jų santuokos nutraukimui. Kai žmonės įsimyli, sienos ir pilietybė visiškai nesvarbūs, tačiau valstybių narių teismai, spręsdami, kurios šalies teisė taikytina nutraukiant santuoką, vadovaujasi skirtingomis nuostatomis. Tarptautinės sutuoktinių poros turi tiksliai žinoti, kokios taisyklės taikytinos jų atveju. Būtent tai ir nustatoma šiuo reglamentu, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Naujosios taisyklės padės šimtams tūkstančių tarptautinių sutuoktinių porų, todėl džiugu, kad vis daugiau valstybių narių tai supranta.“

Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, ES šalių vyriausybės priėmė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/917). Po to 14 dalyvaujančių šalių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija) priėmė Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios tarptautinių porų santuokos nutraukimui taikytinos taisyklės (vadinamąjį reglamentą „Roma III“). Reglamentas įsigaliojo 2012 m. birželio 21 d. Jis neturi poveikio santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems nacionaliniams įstatymams.

Lietuva – pirmoji valstybė narė, pranešusi norinti įsitraukti į šį minėtų šalių tvirtesnį bendradarbiavimą (IP/12/590). Kitos valstybės narės, norinčios bendradarbiauti, gali įsitraukti bet kuriuo metu.

Pagrindiniai faktai

Tvirtesnis bendradarbiavimas suteikia galimybę ne mažiau kaip devynių valstybių narių grupei taikyti priemones tuo atveju, jei visoms 27 valstybėms narėms nepavyksta susitarti. Kitos ES valstybės narės turi teisę bet kada įsitraukti į šį bendradarbiavimą (SESV 331 straipsnis).

Reglamentu dėl santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės siekiama santuokos nutraukimo ginčuose apsaugoti silpnesnius sutuoktinius. Tarptautinėms sutuoktinių poroms suteikiama galimybė iš anksto susitarti, kurios šalies teisė bus taikoma jų santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium. Jeigu pora nesusitaria, taikytinos teisės klausimą teismai sprendžia vadovaudamiesi bendra taisykle. Šis reglamentas poroms užtikrins didesnį teisinį tikrumą, nuspėjamumą ir lankstumą. Be to, sutuoktiniams ir jų vaikams tai padės išvengti sudėtingų, ilgų ir skaudžių procedūrų. Reglamentas neturi poveikio santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems nacionaliniams įstatymams, jame taip pat nenumatoma priimti taisyklių, kurios darytų poveikį valstybių narių materialinei šeimos teisei.

Naujosios procedūros naudingos skirtingos pilietybės sutuoktinių poroms, atskirai skirtingose šalyse skyrium gyvenančioms poroms arba poroms, kurios kartu gyvena ne gimtojoje šalyje. Priežastys, dėl kurių reikia imtis veiksmų ES lygmeniu, yra akivaizdžios – valstybėse narėse užregistruota daugiau kaip 1 mln. santuokos nutraukimo atvejų, iš jų 140 000 (13 proc.) – tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų.

Daugiau informacijos

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Europos Komisija. Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. (+32-2) 296 74 56


Side Bar