Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 20.

Litvánia a 15. olyan uniós tagállam, amely a nemzetközi párok helyzetének könnyítése érdekében elfogadja a megerősített együttműködési szabályokat

Az Európai Bizottság holnap erősíti meg Litvánia azon döntését, amely szerint csatlakozik a megerősített együttműködési eljáráshoz, lehetővé téve ezáltal a nemzetközi párok számára annak megválasztását, hogy a házasság felbontása vagy különválás esetén melyik ország joga legyen alkalmazandó. A rendelet jogbiztonságot nyújt a párok számára, megakadályozza azt, hogy a házasság felbontása esetén a felek versengeni kezdjenek abban, hogy melyikük fordul először bírósághoz, illetve válogassanak a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórumok között, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az érzelmileg megterhelő és költséges eljárások.

„Az Európai Unió történetében először alkalmazták a tagállamok a megerősített együttműködés eszközét, mégpedig azzal a céllal, hogy olyan szabályozást vezessenek be, amely lehetővé teszi a nemzetközi párok számára annak megválasztását, hogy a házasság felbontása esetén melyik ország joga legyen alkalmazandó. Határokon átívelő szerelmek szövődnek, nemzetiségektől függetlenül, a tagállami bíróságok azonban különböző módon döntik el, mely ország joga alkalmazandó válások esetén. A nemzetközi pároknak biztosnak kell lenniük abban, hogy helyzetükben mely szabályok alkalmazandók – a rendelet éppen ezt biztosítja" – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Az új szabályok több százezer nemzetközi pár javát szolgálják. Bíztató, hogy ezt egyre több tagállam felismeri."

Az uniós kormányok 2010 júliusában fogadták el a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésre felhatalmazást adó tanácsi határozatot (IP/10/917). Ennek eredményeként 14 résztvevő ország (Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország) elfogadta azt a tanácsi határozatot, amely tartalmazza a „nemzetközi” válásokra alkalmazandó jog megválasztásának részletes szabályait (az úgynevezett Róma III. rendelet). A rendelet 2012. június 21-én lépett hatályba, és nem érinti a válásokra és házasságokra érvényes nemzeti jogszabályokat.

Litvánia az első további tagállam, amely bejelentette részvételi szándékát e megerősített együttműködésben (IP/12/590). A csatlakozás lehetősége bármikor nyitva áll a többi tagállam előtt.

Előzmények

A megerősített együttműködés azt jelenti, hogy ha valamely kérdésben a 27 tagállam nem tud egyhangú megállapodásra jutni, a tagállamok legalább kilenc tagállamot tartalmazó csoportja intézkedéseket foganatosíthat. A többi uniós országnak joga van bármikor csatlakozni hozzájuk (az EUMSZ 331. cikke).

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló rendelet célja a gyengébb helyzetben lévő házastárs védelme a válási jogviták során. A nemzetközi párok számára lehetővé teszi, hogy megegyezzenek arról, melyik jog szabályozza a válásukat vagy különválásukat. Amennyiben a pár erről nem tud megegyezni, a bírák közös szabályok alapján dönthetnek arról, hogy melyik ország joga alkalmazandó. A párok számára a rendelet biztosítja a fokozott jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot és a rugalmasságot. Mindez hozzájárul ahhoz is, hogy megkíméljék a házastársakat és gyermekeiket a bonyolult, hosszadalmas és érzelmileg megterhelő eljárásoktól. A rendelet semmilyen hatást nem gyakorol a válásokra és házasságokra érvényes nemzeti jogszabályokra, és nem irányozza elő olyan szabályok elfogadását, amelyek jelentős mértékben érintik a tagállam anyagi családjogát.

Az új jogszabály segítséget nyújt az eltérő állampolgárságú pároknak, akik különböző országokban külön élnek, vagy akik az állampolgárságuktól eltérő országban élnek együtt. Egyértelmű az uniós intézkedés iránti igény: 2007-ben az Unió 27 tagállamában több mint 1 millió válást mondtak ki, ebből 140 000 (azaz 13 %) volt nemzetközi vonatkozású.

További információk

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Európai Bizottság – Családi ügyek és öröklés:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar