Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. marraskuuta 2012

Liettua mukaan tiiviimpään yhteistyöhön, jolla helpotetaan kansainvälisten pariskuntien asemaa

Euroopan komissio vahvistaa huomenna Liettuan päätöksen osallistua tiiviimpään yhteistyöhön, jonka ansiosta kansainväliset avioparit voivat valita, minkä maan lakia heidän mahdolliseen avio- tai asumuseroonsa sovelletaan. Aihetta koskeva asetus antaa pariskunnille oikeusvarmuutta ja ehkäisee avioerotilanteessa omaan etuun nähden suotuisimman oikeuspaikan etsintää ja kilpailua siitä, kuka ehtii nostaa kanteen ensin. Samalla vältetään myös taloudellisesti ja tunnetasolla raskaat oikeusmenettelyt.

”Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa jäsenvaltiot käyttävät tiiviimmän yhteistyön menettelyä ottaakseen käyttöön säännöt, joiden mukaisesti kansainväliset avioparit saavat itse valita, minkä maan lakia sovelletaan, jos avioliitto päättyy eroon. Rakkaus ei katso kansallisuutta eikä tunne rajoja, mutta jäsenvaltioiden tuomioistuinten käytänteet vaihtelevat päätettäessä siitä, minkä maan lakia avioeron yhteydessä sovelletaan. Kansainvälisten avioparien pitää tietää varmasti, mitä sääntöjä heidän tapauksessaan noudatetaan. Asetuksessa määrätään juuri tästä", toteaa Vivian Reding, oikeusasioista vastaava Euroopan komission jäsen. ”Uusista säännöistä on hyötyä sadoille tuhansille kansainvälisille aviopareille, ja on rohkaisevaa nähdä, kuinka yhä useammat jäsenvaltiot tunnustavat tämän."

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät heinäkuussa 2010 neuvoston päätöksen luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla (IP/10/917). Tämän jälkeen 14 tiiviimmän yhteistyön aloittavaa maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Unkari) hyväksyivät neuvoston asetuksen, jossa annetaan yksityiskohtaiset säännöt lainvalinnasta kansainvälisten avioerojen yhteydessä (ns. Rooma III -asetus). Asetus tuli voimaan 21. kesäkuuta 2012. Se ei vaikuta millään tavalla kansallisiin avioliitto- ja avioerolakeihin.

Liettua oli ensimmäinen jäsenvaltio, joka ilmoitti tiiviimmän yhteistyön alkamisen jälkeen haluavansa liittyä siihen. Muut jäsenvaltiot voivat tulla yhteistyöhön mukaan milloin vain.

Tausta

Tiiviimmän yhteistyön menettely antaa vähintään yhdeksälle jäsenvaltiolle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki 27 jäsenvaltiota eivät pääse asiasta sopimukseen. Muilla jäsenvaltioilla on oikeus liittyä hankkeeseen milloin vain (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artikla).

Avio- ja asumuseroon sovellettavasta laista annetun asetuksen tavoitteena on suojella heikommassa asemassa olevaa puolisoa avioeroriidoissa. Sen ansiosta kansainväliset pariskunnat voivat sopia etukäteen, minkä maan lakia sovelletaan heidän mahdolliseen avio- tai asumuseroonsa. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomareilla on käytössään yhteinen menettely sen päättämiseksi, minkä maan lakia sovelletaan. Avioparien näkökulmasta oikeusvarmuus, ennustettavuus ja joustavuus lisääntyvät asetuksen myötä. Lisäksi puolisot ja lapset voivat välttyä monimutkaisilta, pitkällisiltä ja kivuliailta prosesseilta. Asetus ei vaikuta kansallisiin avioliitto- ja avioerolakeihin, eikä tarkoituksena ole myöskään antaa jäsenvaltioiden aineelliseen perheoikeuteen vaikuttavia sääntöjä.

Uudet ratkaisut auttavat aviopuolisoita, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai jotka asuvat eri maissa tai yhdessä muualla kuin kotimaassaan. EU-tason toimille on todellinen tarve: jäsenvaltiossa otettiin vuonna 2007 yli miljoona avioeroa, joista 140 000:ssa (13 %) oli kansainvälinen ulottuvuus.

Lisätietoja

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Euroopan komissio – Perhe- ja perintöoikeutta koskevat asiat:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar