Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. november 2012

Litauen er den 15. EU-medlemsstat, der deltager i det forstærkede samarbejde, som skal hjælpe internationale ægtepar

I morgen vil Europa-Kommissionen bekræfte Litauens afgørelse om at tage del i proceduren for forstærket samarbejde, der giver internationale ægtefæller mulighed for at vælge, hvilket lands regler der skal gælde i forbindelse med skilsmisse og separation. Forordningen giver ægtepar retssikkerhed og forebygger, at man "skynder sig i retten", eller at man "shopper rundt", når man skal have foretaget en skilsmisse, og samtidig vil dette kunne forebygge retsforhandlinger med store følelsesmæssige og økonomiske omkostninger.

"For første gang i EU's historie tager nogle medlemsstater proceduren for forstærket samarbejde i brug for at gå videre med regler, som skal gøre det muligt for internationale ægtepar at vælge, hvilket lands lovgivning der skal gælde i tilfælde af skilsmisse. Mennesker forelsker sig på tværs af grænser uanset deres nationalitet, men medlemsstaternes retssystemer anvender forskellige metoder til at afgøre, hvilket lands lovgivning der gælder for skilsmisser. Internationale ægtefæller har behov at vide, hvilke regler der gælder i deres situation - og det er det, forordningen fastlægger", udtaler næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "De nye regler vil være til gavn for tusindvis af internationale ægtepar, og det er opmuntrende at se, at stadig flere medlemsstater anerkender dette."

EU’s regeringer vedtog Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation i juli 2010 (IP/10/917). Som følge heraf vedtog de 14 deltagende lande (Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig) Rådets forordning, som indeholder detaljerede bestemmelser om lovvalgsreglerne i forbindelse med internationale skilsmisser (kaldet Rom III-forordningen). Forordningen har været gældende siden den 21. juni 2012. Den påvirker ikke medlemslandenes nationale skilsmisse- og ægteskabslovgivning.

Litauen er den første yderligere medlemsstat, der har ytret ønske om at deltage i det forstærkede samarbejde (IP/12/590). De øvrige EU-medlemsstater, der ønsker at deltage i samarbejdet, kan tilslutte sig til enhver tid.

Baggrund

Det forstærkede samarbejde betyder, at en gruppe på mindst ni medlemsstater kan gennemføre foranstaltninger, hvis ikke alle 27 medlemsstater kan blive enige om et forslag. De øvrige EU-lande bevarer retten til at tiltræde det forstærkede samarbejde, når de ønsker det (artikel 331 i EUF-traktaten).

Forordningen om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation har til formål at beskytte den svageste partner ved skilsmisse. Den gør det muligt for internationale ægtepar på forhånd at beslutte, hvilken lovgivning der skal gælde i tilfælde af skilsmisse eller separation. Hvis parret ikke selv kan nå til enighed, har domstolene en fælles ordning at holde sig til ved fastlæggelsen af, hvilket lands lovgivning der skal være gældende. Forordningen giver ægtepar større retssikkerhed, forudsigelighed og fleksibilitet. Dette beskytter også ægtefællerne og deres børn mod komplicerede, langvarige og smertelige procedurer. Forordningen har ingen indflydelse på landenes skilsmisse- eller ægteskabslovgivning, og den forudser heller ikke vedtagelsen af regler, der påvirker medlemsstaternes materielle familieret.

Den nye ordning hjælper ægtepar af forskellig nationalitet, ægtepar, som bor hver for sig i forskellige lande, og ægtepar, som bor sammen i et land, der ikke er deres eget. Det er tydeligt, at der er behov for handling på EU-plan, for i 2007 var der mere end 1 million skilsmisser i de 27 medlemsstater, og heraf havde 140 000 (13 %) et "internationalt" præg.

Yderligere oplysninger

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Europa-Kommissionens webside om "Family matters and successions":

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar