Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 ноември 2012 г.

Пострадалите при наводнения в Бангладеш получават нова помощ от ЕС

Европейската комисия увеличава помощта си за пострадалите при големи наводнения в Бангладеш. Комисията ще предостави допълнителни 1 милион евро за храна и подпомагане на поминъка на около 49 000 уязвими домакинства в най-тежко засегнатите от наводненията северозападни райони на страната.

Кристалина Георгиева, комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Новите наводнения дойдоха във възможно най-лошия момент – през слабия сезон, когато храната и без това не достига, възможностите за работа са ограничени, а цените са най-високи. Уязвими домакинства, като домакинствата на дребните фермери и селскостопанските работници, са изправени пред допълнителни трудности. Положението им е отчаяно и не можем да не откликнем на техния зов за помощ“.

Досега Европейската комисия е предоставила над 22 милиона евро за хуманитарна помощ в Бангладеш през 2012 г.

Обявените днес нови средства ще помогнат на засегнатите домакинства да си набавят достатъчно храна, да запазят поминъка си и да не мигрират в търсене на работа на друго място. Помощта на Комисията ще осигури храна и пари в брой за 17 500 домакинства и безвъзмездни средства в брой за 31 500 домакинства.

Проектите ще бъдат изпълнени чрез партньорски хуманитарни организации в региона, в това число агенции на ООН и неправителствени организации.

Контекст

В края на септември Северозападен Бангладеш бе залят от наводнения за трети път тази година в момент, в който домакинствата вече страдаха от недостиг на храна и понижени доходи в резултат от предишните наводнения в края на юни и средата на юли.

Бангладеш е най-гъсто населената страна в света и поради предимно низинния си релеф е изключително уязвима при честите природни бедствия, породени от изменението на климата. Мусонните наводнения през 2011 г. засегнаха над един милион души, като близо 200 000 бяха разселени. Някои югозападни части от страната остават залети от вода, като хората се нуждаят от храна и помощ за намиране на препитание. През 2012 г. внезапни наводнения в югоизточната част на Бангладеш нанесоха вреда на околната среда, водоснабдителните и канализационните съоръжения и поминъка на близо 1,3 милиона души.

Европейската комисия предоставя активна хуманитарна помощ в Бангладеш от дълги години, като съсредоточава усилията си върху подготвеността за бедствия и реакциите при спешни случаи.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar