Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 november 2012

Fiskemöjligheter 2013 – kommissionens förslag för fiskbestånd som regleras av internationella avtal

EU-kommissionen lade idag fram sitt förslag för nästa års (2013) fiskemöjligheter för fiskbestånd som förvaltas gemensamt med tredjeparter, som t.ex. Norge eller regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i hela världen. De internationella förhandlingarna pågår fortfarande för många av de aktuella bestånden. Än så länge ingår därför relativt få siffror i förslaget. Förslaget kommer att kompletteras så snart förhandlingarna med tredjeparter och de olika organisationerna har ägt rum.

Kommissionsledamot Maria Damanaki med ansvar för havsfrågor och fiske har påpekat detta i ett uttalande där hon säger att "dagens förslag rör de fiskbestånd som EU förvaltar tillsammans med andra länder och i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna. Kommissionens förhandlingar på medlemsstaternas vägnar pågår fortfarande för en hel del fiskbestånd. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att få ut bästa resultat för våra fiskare med full respekt för vetenskapliga utlåtanden. Jag hoppas innerligt att våra partner och det internationella samfundet också kommer att visa beslutsamhet när det gäller hållbart fiske."

Dagens förslag och ett tidigare förslag från den 23 oktober 2012 som handlar om fiskbestånden i Atlanten och Nordsjön (IP/12/1148) kommer att diskuteras vid rådets möte (fiske) i Bryssel i december.

Bakgrund

När det gäller fiskbestånd som delas med länder utanför EU förhandlar EU-kommissionen mot årsslutet med dessa länder (Norge, Färöarna, Grönland, Island, Ryssland) om de mängder fisk som ska få fångas under det kommande året, baserat på vetenskapliga utlåtanden.

För fiskbestånd i internationella vatten och för långvandrande arter som t.ex. tonfisk förhandlar EU-kommissionen om fiskemöjligheter inom ramen för de olika regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna. Resultaten av förhandlingarna måste sedan införlivas i EU:s lagstiftning.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar