Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 listopada 2012 r.

Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2013 r. w odniesieniu do stad ryb, które są przedmiotem umów międzynarodowych

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na najbliższy (2013) rok w odniesieniu do stad ryb, które są zarządzane wspólnie ze stronami trzecimi, takimi jak Norwegia lub działające na świecie regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Międzynarodowe rokowania dotyczące wielu spośród tych stad wciąż jeszcze trwają. Dlatego wniosek na aktualnym etapie zawiera stosukowo niewiele danych liczbowych. Zostanie uzupełniony po zakończeniu rokowań ze stronami trzecimi i organizacjami.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Przedstawiony dziś wniosek dotyczy stad, które są zarządzane przez Unię Europejską wspólnie z innymi państwami oraz w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa. W odniesieniu do wielu stad Komisja wciąż prowadzi rokowania w imieniu państw członkowskich. W toku tych rokowań Komisja dołoży wszelkich starań, by – przy poszanowaniu opinii naukowych – uzyskać dla naszych rybaków jak najlepszy rezultat. Żywię mocną nadzieję, że nasi partnerzy i wspólnota międzynarodowa także wykażą się zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.”.

Dzisiejszy wniosek, a także wcześniejszy wniosek z dnia 23 października 2012 r., dotyczący stad w Atlantyku i Morzu Północnym (IP/12/1148), zostaną omówione w Brukseli na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Kontekst

W odniesieniu do stad eksploatowanych wspólnie z państwami trzecimi Komisja Europejska pod koniec każdego roku prowadzi – w oparciu o opinie naukowe – rokowania z tymi państwami (Norwegią, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią i Rosją) na temat ilości ryb, które będą poławiane w następnym roku.

W przypadku stad w wodach międzynarodowych i w odniesieniu do gatunków masowo migrujących, takich jak tuńczyk, Komisja Europejska prowadzi rokowania dotyczące uprawnień do połowów w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa. Uprawnienia te należy następnie wprowadzić do prawa Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar