Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 november 2012

Vangstmogelijkheden voor 2013 voor visbestanden die onder internationale overeenkomsten vallen: wat stelt de Commissie voor?

De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen waarin zij uiteenzet welke vangstmogelijkheden volgend jaar (2013) beschikbaar zullen zijn voor visbestanden die de Unie over de hele wereld beheert met derde landen, zoals Noorwegen, of met regionale organisaties voor visserijbeheer. Over een groot aantal van de betrokken bestanden wordt op internationaal niveau nog verder onderhandeld. Daarom bevat het voorstel vooralsnog relatief weinig becijferde vangstmogelijkheden. De ontbrekende cijfers zullen worden ingevuld zodra de onderhandelingen met de betrokken derde partijen en organisaties zijn afgerond.

Commissaris Maria Damanaki, bevoegd voor Maritieme Zaken en Visserij: "Het voorstel van vandaag heeft betrekking op de bestanden die hetzij gezamenlijk door de EU en andere landen, hetzij in het kader van regionale organisaties voor visserijbeheer worden beheerd. Voor tal van bestanden is de Commissie nog namens de lidstaten aan het onderhandelen. De Commissie zal tijdens die onderhandelingen al het mogelijke doen om, rekening houdend met het beschikbare wetenschappelijke advies, het beste resultaat voor onze vissers in de wacht te slepen. Ik spreek in dit verband mijn stellige hoop uit dat onze partners en de internationale gemeenschap blijk zullen geven van het belang dat zij hechten aan duurzame visserij."

Zowel het voorstel van vandaag als een eerder voorstel van 23 oktober 2012 over visbestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee (IP/12/1148) staat voor bespreking op de agenda van de Visserijraad die in december in Brussel zal worden gehouden.

Achtergrond

Wat de met Noorwegen, de Faeröer‑eilanden, Groenland, IJsland en Rusland gedeelde visbestanden betreft, heeft de Europese Commissie tot het eind van het jaar de tijd om op basis van wetenschappelijk advies te onderhandelen over de hoeveelheden die volgend jaar mogen worden gevangen.

Wat in internationale wateren aanwezige visbestanden en over grote afstanden trekkende soorten zoals tonijn betreft, onderhandelt de Europese Commissie over de vangstmogelijkheden in het kader van de betrokken regionale organisaties voor visserijbeheer. Het resultaat van die onderhandelingen moet vervolgens in EU‑recht worden omgezet.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar