Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. novembrī

Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas no zivju krājumiem, kas ir starptautisku nolīgumu priekšmets

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu par nākamā gada (2013) zvejas iespējām no zivju krājumiem, kurus pārvalda kopīgi ar trešām personām, piemēram, Norvēģiju vai reģionālām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO), visā pasaulē. Starptautiskās sarunas par daudziem attiecīgajiem krājumiem vēl turpinās. Tāpēc pagaidām priekšlikumā norādīts salīdzinoši nedaudz skaitļu. Tas tiks papildināts, kad būs notikušas sarunas ar trešām personām un organizācijām.

Par jūrlietām un zivsaimniecību atbildīgā komisāre Marija Damanaki teica: “Šodien iesniegtais priekšlikums attiecas uz krājumiem, kurus ES pārvalda kopīgi ar citām valstīm un RZPO. Par daudziem krājumiem Komisija joprojām risina sarunas ES dalībvalstu vārdā. Komisija šajās sarunās darīs visu iespējamo, lai panāktu mūsu zvejniekiem izdevīgākos rezultātus, vienlaikus ņemot vērā zinātniskos ieteikumus. Patiesi ceru, ka arī mūsu partneri un starptautiskā sabiedrība apliecinās savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu zvejniecību.”

Šodien iesniegtais priekšlikums, kā arī agrākais – 2012. gada 23. oktobra – priekšlikums, kas attiecas uz zivju krājumiem Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā (IP/12/1148), tiks apspriests Zivsaimniecības padomes sanāksmē, kas decembrī notiks Briselē.

Vispārīga informācija

Attiecībā uz zivju krājumiem, kas ir kopīgi ar trešām valstīm, Eiropas Komisija gada beigās, pamatojoties uz zinātniskajiem ieteikumiem, sarunās ar attiecīgajām valstīm (Norvēģiju, Fēru salām, Grenlandi, Islandi, Krieviju) apspriežas par zivju daudzumiem, kas nozvejojami nākamajā gadā.

Attiecībā uz krājumiem starptautiskajos ūdeņos un tālu migrējošo sugu, piemēram, tunzivju, krājumiem Eiropas Komisija risina sarunas par zvejas iespējām ar reģionālām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO). Pēc tam šīs iespējas jātransponē ES tiesību aktos.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar