Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 19 d., Briuselis

Komisija pagal tarptautinius susitarimus siūlo 2013 m. žuvų išteklių žvejybos galimybes

Šiandien Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl 2013 m. žuvų išteklių, kartu su trečiosiomis šalimis (pvz., Norvegija arba regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis (RŽVO) valdomų įvairiose pasaulio vietose, žvejybos galimybių.

Dėl daugelio atitinkamų žuvų išteklių tebevyksta tarptautinės derybos. Todėl kol kas pasiūlyme yra palyginti nedaug duomenų. Pasiūlymas bus baigtas rengti po derybų su trečiosiomis šalimis ir organizacijomis.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Šiandienos pasiūlyme aptariami žuvų ištekliai, kuriuos ES valdo kartu su kitomis šalimis ir RFMO. Dėl daugelio žuvų išteklių Komisija vis dar tęsia derybas ES valstybių narių vardu. Per šias derybas Komisija, laikydamasi mokslinių rekomendacijų, visomis išgalėmis sieks mūsų žvejams palankiausių rezultatų. Esu įsitikinusi, kad mūsų partneriai ir tarptautinė bendruomenė taip pat įrodys, kad vykdo įsipareigojimą užtikrinti tausią žuvininkystę.“

Šiandieninis pasiūlymas, taip pat ankstesnis 2012 m. spalio 23 d. pasiūlymas dėl žuvų išteklių Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje (IP/12/1148) bus aptariami gruodžio mėn. per Briuselyje vyksiantį Žuvininkystės tarybos posėdį.

Pagrindiniai faktai

Kiekvienų metų pabaigoje Europos Komisija su tokiomis trečiosiomis šalimis kaip Norvegija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija ir Rusija derasi dėl kartu žvejojamų žuvų išteklių, siekdama pagal mokslines rekomendacijas nustatyti kitais metais numatomų sužvejoti žuvų išteklių kiekį.

Dėl tarptautiniuose vandenyse esančių žuvų išteklių ir labai migruojančių rūšių žuvų, pvz., tunų, žvejybos galimybių Europos Komisija derasi per regionines žuvininkystės valdymo organizacijas (RFMO). Tuomet šios žvejybos galimybės turi būti perkeltos į ES teisę.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar