Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 19.11.2012

Komissio antoi ehdotuksensa vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksista kansainvälisten sopimusten piiriin kuuluvien kalakantojen osalta

Euroopan komissio esitti tänään ehdotuksensa ensi vuoden (2013) kalastusmahdollisuuksista sellaisten kalakantojen osalta, joita hallinnoidaan yhteisesti kolmansien osapuolten, kuten Norjan tai eri puolilla maailmaa toimivien alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa. Kansainväliset neuvottelut monista tällaisista kannoista ovat edelleen käynnissä. Sen vuoksi ehdotuksessa on tässä vaiheessa suhteellisen vähän lukuja. Sitä täydennetään, kun neuvottelut kolmansien osapuolten ja järjestöjen kanssa on saatu päätökseen.

"Tämänpäiväinen ehdotus koskee kantoja, joita EU hallinnoi yhteisesti muiden maiden ja alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa", totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki. "Komissio käy EU:n jäsenvaltioiden puolesta edelleen neuvotteluja monista kannoista. Komissio tekee neuvotteluissa kaiken voitavansa, jotta lopputulos olisi kalastajiemme kannalta paras mahdollinen, ottaen kuitenkin huomioon myös tieteelliset lausunnot. Toivon hartaasti, että myös kumppanimme ja kansainvälinen yhteisö osoittavat sitoutuneensa kestävään kalastukseen."

Tämänpäiväisestä ehdotuksesta ja 23. lokakuuta 2012 esitetystä, Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksia koskevasta ehdotuksesta (IP/12/1148) keskustellaan Brysselissä joulukuussa pidettävässä kalastusneuvoston istunnossa.

Tausta

Euroopan komissio käy kolmansien maiden kanssa jaettuja kantoja koskevia neuvotteluja loppuvuodesta. Tuolloin se neuvottelee kunkin maan (Norja, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Venäjä) kanssa siitä, paljonko kalaa voidaan tieteellisten lausuntojen perusteella pyytää seuraavana vuonna.

Kansainvälisten vesialueiden kantojen ja tonnikalan kaltaisten laajasti vaeltavien lajien kantojen osalta Euroopan komissio neuvottelee kalastusmahdollisuuksista alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä. Kalastusmahdollisuudet on sen jälkeen saatettava vielä osaksi EU:n lainsäädäntöä.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67


Side Bar