Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. november 2012

Komisjon teeb ettepaneku kalavarude 2013. aasta püügivõimaluste kohta vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku seoses järgmise aasta (2013) püügivõimalustega selliste kalavarude osas, mida majandatakse ühiselt kolmandate osalistega nagu Norra või kogu maailma piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonid. Mitmed asjaomaseid kalavarusid käsitlevad rahvusvahelised läbirääkimised on veel pooleli. Seepärast on ettepanekus praegu suhteliselt vähe arvandmeid. Ettepanekut täiendatakse niipea, kui läbirääkimised kolmandate osaliste ja organisatsioonidega on lõpule jõudnud.

Merenduse ja kalanduse eest vastutav volinik Maria Damanaki sõnas: „Tänases ettepanekus käsitletakse selliseid kalavarusid, mida Euroopa Liit majandab ühiselt muude riikidega ning piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide raames. Komisjon peab ELi liikmesriikide nimel ikka veel läbirääkimisi paljude kalavarude üle. Nimetatud läbirääkimistel teeb komisjon kõik endast oleneva, et teaduslikku nõuannet arvesse võttes saavutada meie kalurite jaoks parim tulemus. Ma väga loodan, et ka meie partnerid ja rahvusvaheline üldsus järgivad säästva kalandusega seotud kohustust.”

Tänast ja 23. oktoobri 2012. aasta ettepanekut Atlandi ookeani ja Põhjamere kalavarude kohta (IP/12/1148) arutatakse detsembris Brüsselis toimuval kalanduse nõukogu istungil.

Taust

Käesoleva aasta lõpus peab Euroopa Komisjon läbirääkimisi kolmandate riikidega jagatavate kalavarude üle järgmiste riikidega: Norra, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Venemaa. Arutluse all on järgmisel aastal püütavad kalakogused, mille puhul lähtutakse teaduslikest nõuannetest.

Rahvusvaheliste vete kalavarude ja pika rändega liikide (nt harilik tuun) püügivõimaluste üle peab Euroopa Komisjon läbirääkimisi piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide raames. Läbiräägitu tuleb seejärel üle võtta ELi õigusesse.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar