Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

PRESSEMEDDELELSE

Bruxelles, den 19. november 2012

Fælles fiskebestande: Kommissionen fremsætter forslag om fiskerimulighederne for 2013

Europa-Kommissionen har i dag fremsat sit forslag om fiskerimulighederne i 2013. Forslaget gælder de internationale fiskebestande, der forvaltes i samarbejde med tredjelande som eksempelvis Norge eller regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. Internationale forhandlinger om flere af bestandene står stadig på, og derfor indeholder forslaget på nuværende tidspunkt også kun relativt få konkrete tal. Når forhandlingerne med tredjelandene og organisationerne er afsluttet, kan forslaget færdiggøres.

Kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, siger: "Det forslag, der er blevet fremsat i dag, vedrører de bestande, som forvaltes i fællesskab af EU og andre lande og organisationer. I mange tilfælde forhandler Kommissionen stadig på vegne af medlemsstaterne om fiskebestandene. Kommissionen vil under disse forhandlinger gøre sit ypperste for - under hensyntagen til den videnskabelige rådgivning - at opnå de bedste resultater for EU's fiskere. Jeg håber virkelig, at vores partnere og det internationale samfund også vil vise deres vilje til at arbejde for et bæredygtigt fiskeri."

Det nye forslag vil sammen med et tidligere forslag fra den 23. oktober 2012 om fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen (se IP/12/1148) blive diskuteret af EU's fiskeriministre i Bruxelles til december.

Baggrund

Ved udgangen af hvert år forhandler Europa-Kommissionen med de tredjelande, som EU deler fiskebestande med, dvs. Norge, Færøerne, Grønland, Island og Rusland, om de mængder, der kan fanges det følgende år. Disse mængder fastsættes på grundlag af videnskabelig rådgivning.

Når det drejer sig om bestande i internationale farvande og stærkt vandrende fiskearter som f.eks. tun, forhandler Europa-Kommissionen med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RRFO) om fiskerimulighederne. De omsættes efterfølgende til EU-lov.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar