Navigation path

Left navigation

Additional tools

европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 ноември 2012 г.

Комисията предлага възможности за риболов за 2013 г. за рибните запаси, обхванати от международни споразумения

Днес Европейската комисия представи своето предложение за възможностите за риболов за следващата (2013 г.) година за рибните запаси, които се управляват съвместно с трети страни, като например Норвегия или регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) в целия свят. Международните преговори за много от засегнатите запаси са все още в ход. Поради това предложението включва сравнително малко цифри на този етап. То ще бъде довършено след приключване на преговорите с трети страни и организации.

Мария Даманаки, комисар по морско дело и рибарство, заяви: „Днешното предложение се отнася до запасите, които се управляват съвместно от ЕС и други държави, както и в рамките на РОУР. За много от запасите Комисията все още води преговори от името на държавите членки на ЕС. В хода на тези преговори Комисията ще направи всичко възможно, за да се постигнат най-добри резултати за нашите рибари, като същевременно се вземат предвид научните становища. Искрено се надявам, че нашите партньори и международната общност също ще покажат своята ангажираност по отношение на устойчивото рибарство.

Днешното предложение, както и предишното предложение от 23 октомври 2012 г., свързани с рибните запаси в Атлантическия океан и в Северно море (IP/12/1148), ще бъдат обсъдени по време на заседанието на Съвета по рибарство през декември в Брюксел.

Контекст

Към края на всяка година Европейската комисия договаря за рибните запаси, споделени с трети държави (Норвегия, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Русия), количествата риба, които могат да бъдат уловени през следващата година, въз основа на научни консултации.

За запасите в международни води и за далекомигриращите видове, като например тон, Европейската комисия договаря възможностите за риболов в рамките на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР). Впоследствие те трябва да бъдат транспонирани в правото на ЕС.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

За връзка:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar