Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 november 2012

Staatssteun: Commissie keurt aanpassingen herstructureringsplan ING goed

Na een akkoord tussen de Europese Commissie en Nederland heeft de Commissie, op basis van de EU-staatssteunregels, groen licht gegeven voor een aangepast herstructureringsplan voor de Nederlandse financiële instelling ING. ING stemde in met een vast terugbetalingsschema en heeft haar voorstellen die voor een nieuwe concurrent op de Nederlandse retailmarkt moeten zorgen, grondig omgewerkt. Voorts krijgt ING meer tijd om activa af te stoten. In ruil moet de bank zich wel langer aan een aantal gedragsrestricties houden. Dit nieuwe plan komt tegemoet aan een aantal zorgen van de Commissie.

Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Dankzij ons akkoord met de Nederlandse overheid blijft het evenwicht uit het oorspronkelijke plan overeind. Het aangepaste plan biedt een goed antwoord op de problemen die waren ontstaan door alle staatssteun die ING heeft gekregen. De komende drie jaar zal ING de Nederlandse Staat alle overheidssteun terugbetalen die zij heeft gekregen, plus een premie. Ook zijn prikkels ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat ING erin slaagt om met NN Bank een nieuwe concurrent op de Nederlandse retailmarkt te laten ontstaan."

Begin 2012 meldde Nederland diverse aanpassingen van het herstructureringsplan, zoals dat in 2009 was goedgekeurd (zie IP/09/1729). ING ondervond namelijk moeilijkheden bij de uitvoering van dat plan. Met name had ING geen vergoeding betaald voor de overheidssteun en zij slaagde er niet in om Westland Utrecht Bank ("WUB") van de hand te doen, zoals in 2009 was gepland. In mei 2012 is de Commissie een grondig onderzoek begonnen naar de aanpassingen die Nederland had aangemeld (zie IP/12/468).

In haar aangepaste herstructureringsplan heeft ING toegezegd het nog uitstaande overheidskapitaal tegen 2015 aan de Nederlandse Staat terug te betalen. De Commissie stemde in met een verlenging van de termijn voor het afstoten van de verzekeringsactiviteiten van ING in Europa, rekening houdende met de huidige moeilijke situatie op de markt en het specifieke karakter van de activiteiten van ING. Ook de concrete voorwaarden voor de afstoting van ING Insurance US zijn aangepast. In ruil voor deze aanpassingen zal het acquisitieverbod en het verbod op prijsleiderschap nu langer blijven doorlopen. Dankzij de oprichting van NN Bank, die geïntegreerd wordt met de activiteiten van de hypotheekbank WUB en die samen met ING's Nederlandse verzekeringsactiviteiten zal afgestoten worden in 2015, komt er een nieuwe concurrent op de geconcentreerde Nederlandse retailmarkt.

Om iets te doen aan de oorzaken waarom ING er niet in slaagde WUB af te stoten binnen het oorspronkelijke tijdschema, heeft ING zich nu ook verbonden tot een aantal gedragsrestricties, die het commerciële succes van NN Bank moeten garanderen. Het verbod op prijsleiderschap in Nederland wordt niet verlengd, omdat het dankzij deze nieuwe restricties overbodig is geworden. Daarentegen wordt voor ING Direct Europe het verbod op prijsleiderschap verlengd én aangescherpt.

Achtergrond

In het najaar 2008 heeft de Nederlandse Staat 10 miljard EUR herkapitalisatiesteun verleend (zie IP/08/1699). In maart 2009 volgde dan een maatregel ten behoeve van probleemactiva, die een steunelement van 5 miljard EUR bevatte (zie IP/09/514). In oktober 2009 heeft de Nederlandse Staat de terugbetalingsvoorwaarden voor ING's herkapitalisatiesteun aangepast, zodat ING nu de mogelijkheid krijgt om vroeger tegen betere voorwaarden af te lossen, hetgeen ook staatssteun met zich meebrengt. Ten slotte heeft ING, in het kader van de Nederlandse garantieregeling, ook schuldpapier met een staatsgarantie uitgegeven.

In november 2009 gaf de Commissie goedkeuring voor het herstructureringsplan voor ING (zie IP/09/1729). In maart 2012 heeft het EU-Gerecht de beschikking van de Commissie van 2009 nietig verklaard, omdat de analyse van een klein deel van de steun die ING had ontvangen, niet goed was onderbouwd (zaken T-29/10 en T-33/10).

In mei 2012 heeft de Commissie een nieuw besluit genomen waarin het herstructureringsplan van 2009 wordt goedgekeurd. In dit besluit heeft zij de bezwaren meegenomen die het EU-Gerecht in zijn arrest had geformuleerd. Tegelijk was de Commissie een grondig onderzoek begonnen naar aanpassingen aan het herstructureringsplan die Nederland had aangemeld, en naar het tariefbeleid van ING Direct Italia, waartegen een klacht was gekomen.

Het besluit van vandaag wordt in het EU-Publicatieblad bekendgemaakt. De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers SA.33305 en SA.29832 Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Contactpersonen :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar