Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV FI ET

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 listopada 2012 r.

Agenda cyfrowa: Dyrektorzy generalni i liderzy w sektorze technologii inaugurują nową unijną radę ds. chmur obliczeniowych

W dniu dzisiejszym, w Brukseli, po raz pierwszy spotkała się Rada Sterująca nowego Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych, by zainaugurować proces współpracy władz publicznych i branży na rzecz tworzenia jednolitego rynku cyfrowego UE w zakresie chmury obliczeniowej, zgodnie z europejską strategią w zakresie chmury obliczeniowej. Partnerstwo ma na celu w szczególności wykorzystanie siły nabywczej sektora publicznego do ukształtowania rosnącego, dojrzewającego rynku usług chmury obliczeniowej. Rada, której przewodniczy prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, skupia dyrektorów generalnych i decydentów w sektorze technologii oraz przedstawicieli rządów odpowiedzialnych za zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych. Rada ma oferować doradztwo strategiczne wiceprzewodniczącej Neelie Kroes (pełna lista członków znajduje się w załączniku).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Potrzebuję tego doradztwa na najwyższym poziomie, by cała Europa mogła szybko dostrzec pełne korzyści, jakie przyniesie chmura obliczeniowa. Przewodniczący Ilves i wszyscy członkowie Rady będą udzielać konkretnych, praktycznych porad w celu realizacji użytkowników europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych.”

Pod kierownictwem Rady Sterującej partnerstwo będzie skupiać organy publiczne i konsorcja przemysłowe w celu prowadzenia przedkomercyjnych zamówień publicznych dotyczących chmury obliczeniowej dla sektora publicznego. Partnerstwo ma na celu określenie wspólnych wymogów dotyczących zamówień publicznych, które będą stosowane w całej UE przez państwa członkowskie i organy publiczne.

W dniu dzisiejszym Rada Sterująca omawiała cele na lata 2013-2014 i podejmowała dotyczące ich decyzje (zob. komunikat rady). Rada będzie przede wszystkim dążyła do podniesienia świadomości publicznej oraz opracowania praktycznych rozwiązań pozwalających na zniesienie barier w stosowaniu chmur obliczeniowych w sektorze publicznym, jednocześnie rozwiewając nieuzasadnione obawy. Dzięki działaniom rady dostępność i stosowanie chmur obliczeniowych ma się stać priorytetem politycznym. Ponadto rada zadecydowała o wsparciu działań Komisji w zakresie norm i systemów certyfikacji dotyczących chmur obliczeniowych oraz o określeniu transgranicznych i interoperacyjnych projektów pilotażowych w zakresie chmury obliczeniowej, które powinny zostać wdrożone do 2014 r. w kluczowych obszarach działalności gospodarczej i życia publicznego, takich jak tożsamość elektroniczna, inteligentne miasta, e-zdrowie, e-edukacja, badania i usługi związane z treściami cyfrowymi, w oparciu o istniejące projekty pilotażowe na dużą skalę.

Kontekst

Jest to jedno z głównych działań w ramach europejskiej strategii w zakresie chmury obliczeniowej przyjętej w tym roku przez Komisję Europejską.

Do głównych zadań Rady Sterującej należy zapewnianie strategicznego doradztwa dla partnerstwa i wyznaczanie kierunków dla ewentualnych nowych inicjatyw ECP. W szczególności może to obejmować przegląd i doradztwo w zakresie wdrażania oraz wydawanie zaleceń dotyczących przyszłego wdrożenia, zastosowania i działań badawczych. Poza partnerstwem, Rada może również wyrażać opinie i wydawać zalecenia dotyczące szeregu innych strategii politycznych i działań określonych w strategii w zakresie chmury obliczeniowej.

Rada Sterująca, przewodniczący oraz członkowie rady zostali mianowani przez wiceprzewodniczącą Neelie Kroes. Rada będzie się spotykała dwa lub trzy razy w roku. Może prowadzić konsultacje z podmiotami z branży, instytucjami naukowymi, organami rządowymi i ekspertami.

Na poziomie wdrażania początkowy budżet w wysokości 10 mln EUR przeznaczono na projekt dotyczący zamówień przedkomercyjnych w obszarze ICT w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych (7PR). Zaproszenie do składania wniosków opublikowano 9 lipca br.

Przydatne linki

Europejskie partnerstwo na rzecz chmur obliczeniowych

Oficjalne oświadczenie Rady Sterującej

Strategia na rzecz chmur obliczeniowych

Zakres zadań Rady Sterującej Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych

Film wideo pt. „Clikkers and the Cloud”

Zaproszenie do składania wniosków w ramach 7PR (zob. str. 109 dokumentu)

Hashtag: #cloudstrategy

Strona internetowa Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Załącznik: Członkowie Rady Sterującej Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych

Toomas Hendrik Ilves, Chair of Steering Board, President of Estonia

Léo Apotheker, former CEO of SAP AG and HP

Thierry Breton, Chairman and CEO of ATOS

Bernard Charles, President and CEO of Dassault Systèmes

Christian Fredrikson, President and CEO of F-Secure Corporation

Michael Gorriz, CIO of Daimler AG and President of EuroCIO

Jim Hagemann-Snabe, Co-CEO of SAP AG

Matthew Key, Chairman and CEO of Telefonica Digital

Pierre Nanterme, CEO of Accenture

Karl-Heinz Streibich, CEO, Chairman of the Management Board and Group Executive Board of Software AG

Hans Vestberg, President and CEO of Ericsson

Werner Vogels, Vice President and Chief Technology Officer of Amazon.com

Katarina de Brisis, Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, Deputy Director General of the Department of ICT policy and public sector reform

Aitor Cubo Contreras, Deputy Director General of Programs, Studies and Promotion of Electronic Administration, Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Jérôme Filippini, ICT Corporate Director for France, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État

Maarten Hillenaar, Government CIO and Director of the central government ICT-policy department, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Reinhard Posch, CIO and Chair of the Austrian e-Government DIGITAL:AUSTRIA, Austrian Federal Government

Andrzej Ręgowski, Vice-Minister, Polish Ministry of Administration and Digital Affairs


Side Bar