Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV FI ET PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 november 2012

Digitale agenda: top van technologiebedrijven en beleidsmakers samen in bestuur cloud computing

Vandaag is het bestuur van het nieuwe Europese cloudpartnerschap (ECP) in Brussel voor het eerst samengekomen. Hiermee wordt een proces in gang gezet waarin overheidsinstanties en het bedrijfsleven samenwerken met het doel bij te dragen aan de opbouw van een digitale interne markt voor cloud computing in de EU , overeenkomstig de Europese cloud computing-strategie. Het ECP is met name gericht op het benutten van de uitgaven door de publieke sector om de groeiende en steeds rijper wordende markt voor cloud computing-diensten vorm te geven. Het bestuur wordt voorgezeten door Toomas Hendrik Ilves, president van Estland, en is samengesteld uit topmensen van technologiebedrijven en overheidsvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van IT. Het voorziet vicevoorzitter Kroes van strategisch advies. (Een lijst met de bestuursleden vindt u in de bijlage.)

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Dankzij dergelijk topadvies kunnen we Europa op korte termijn laten zien welke voordelen cloud computing allemaal te bieden heeft. President Ilves en alle bestuursleden staan garant voor concrete en praktijkgerichte adviezen, waarmee we het Europese cloudpartnerschap op gang kunnen helpen."

Onder leiding van het bestuur zullen er in het ECP overheidsdiensten en industriële consortia bij elkaar worden gebracht om precommerciële inkoopacties voor cloud computing in de publieke sector te verrichten. Het ECP zal gemeenschappelijke voorschriften ontwikkelen betreffende aanbestedingen op het vlak van cloud computing, die de lidstaten en overheidsdiensten in de hele EU zullen toepassen.

Het bestuur heeft vandaag overlegd over de doelstellingen voor 2013-2014 en deze vastgelegd (zier hiervoor de openbare verklaring). De voornaamste taken van het bestuur zijn voorlichting van het publiek, het schetsen van praktische oplossingen om obstakels te verwijderen die de acceptatie van cloud computing adoption in de publieke sector in de weg staan alsmede het wegnemen van denkbeeldige obstakels. Het bestuur wil de voorbereiding op cloud computing en de toepassing ervan op de politieke agenda zetten. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de initiatieven te steunen die de Commissie ontplooit op het vlak van cloud-computingnormen en certificeringsregelingen. Voorts zal het grensoverschrijdende en interoperabele proefprojecten op het vlak van cloud computing opzetten, die tegen 2014 van start gaan in cruciale sectoren van het bedrijfsleven en het openbare leven, zoals eID, "slimme steden", e-gezondheid, e-onderwijs, onderzoek en digitale-contentdiensten, waarbij er wordt voortgebouwd op bestaande, grootschalige proefprojecten.

Achtergrond

Dit is een van de voornaamste acties waartoe de Europese Commissie eerder dit jaar in het kader van de Europese cloud computing-strategie heeft besloten.

De voornaamste taak van het bestuur is het geven van strategisch advies aan het ECP en het uitzetten van lijnen voor eventuele nieuwe ECP-initiatieven. Dat betekent met name het toetsen van en advies geven over de uitvoering alsmede het verstrekken van aanbevelingen inzake toekomstige acties op het vlak van uitvoering, acceptatie en onderzoek. Afgezien van het ECP kan het bestuur ook zijn mening geven en aanbevelingen doen met betrekking tot andere beleidsterreinen en acties die voortvloeien uit de cloud computing-strategie.

De voorzitter en de leden van het bestuur zijn benoemd door vicevoorzitter Kroes. Het bestuur zal twee of drie keer per jaar bij elkaar komen en zo nodig overleggen met organisaties en deskundigen uit het bedrijfsleven, de academische wereld en overheidsdiensten.

Voor de uitvoering is in eerste instantie tien miljoen euro uitgetrokken voor een precommercieel inkoopproject binnen het thema ICT van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (FP7). De desbetreffende uitnodiging tot het indienen van voorstellen is op 9 juli gepubliceerd.

Nuttige links

Europees cloudpartnerschap

Openbare verklaring van het bestuur

Cloud computing-strategie

Taakomschrijving van het bestuur van het Europese cloudpartnerschap

Video "The Clikkers and the Cloud"

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van FP7 (zie blz. 109)

Hashtag: #cloudstrategy

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bijlage: Leden van het bestuur van het Europese cloudpartnerschap

Toomas Hendrik Ilves, Chair of Steering Board, President of Estonia

Léo Apotheker, former CEO of SAP AG and HP

Thierry Breton, Chairman and CEO of ATOS

Bernard Charles, President and CEO of Dassault Systèmes

Christian Fredrikson, President and CEO of F-Secure Corporation

Michael Gorriz, CIO of Daimler AG and President of EuroCIO

Jim Hagemann-Snabe, Co-CEO of SAP AG

Matthew Key, Chairman and CEO of Telefonica Digital

Pierre Nanterme, CEO of Accenture

Karl-Heinz Streibich, CEO, Chairman of the Management Board and Group Executive Board of Software AG

Hans Vestberg, President and CEO of Ericsson

Werner Vogels, Vice President and Chief Technology Officer of Amazon.com

Katarina de Brisis, Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, Deputy Director General of the Department of ICT policy and public sector reform

Aitor Cubo Contreras, Deputy Director General of Programs, Studies and Promotion of Electronic Administration, Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Jérôme Filippini, ICT Corporate Director for France, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État

Maarten Hillenaar, Government CIO and Director of the central government ICT-policy department, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Reinhard Posch, CIO and Chair of the Austrian e-Government DIGITAL:AUSTRIA, Austrian Federal Government

Andrzej Ręgowski, Vice-Minister, Polish Ministry of Administration and Digital Affairs


Side Bar