Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV ET PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. marraskuuta 2012

Digitaalistrategia: Teknologia-alan johtohenkilöt käynnistivät uuden eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden ohjausryhmän toiminnan

Uuden eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden (European Cloud Partnership, ECP) ohjausryhmä kokoontui tänään Brysselissä ensimmäistä kertaa käynnistääkseen prosessin, jonka puitteissa viranomaiset ja yritykset voivat yhdessä auttaa rakentamaan EU:n digitaalisia sisämarkkinoita pilvipalveluille Euroopan pilvipalvelustrategian mukaisesti. ECP pyrkii erityisesti hyödyntämään julkisen sektorin ostovoimaa kasvavien ja kypsyvien pilvipalvelumarkkinoiden muovaamiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves, ja se koostuu teknologia-alan johtohenkilöistä ja tieto- ja viestintäteknologian hankinnoista vastaavista julkishallinnon edustajista. Ryhmän tehtävänä on antaa strategisia neuvoja komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesille (ks. täydellinen jäsenluettelo liitteessä).

Tarvitsen tätä huipputason panosta, jotta koko Eurooppa voisi hyötyä pilvipalveluista täysimääräisesti ja nopeasti,” totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Presidentti Ilves ja kaikki ohjausryhmän jäsenet antavat konkreettisia toimintakeskeisiä neuvoja siitä, kuinka eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden toteutus saadaan käyntiin.”

ECP tuo ohjausryhmän johdolla yhteen viranomaisia ja alan toimijoita toteuttamaan esikaupallisia hankintatoimenpiteitä julkisen sektorin pilvipalveluja varten. ECP kehittää pilvipalveluille yhteisiä hankintavaatimuksia, joita jäsenvaltiot ja viranomaiset voivat käyttää kaikkialla EU:ssa.

Ohjausryhmä keskusteli ja päätti tänään tavoitteistaan vuosille 2013–2014 (ks. ryhmän julkilausuma). Ryhmä pyrkii erityisesti kasvattamaan pilvipalvelujen yleistä tunnettuutta ja löytämään käytännön ratkaisuja esteisiin, jotka haittaavat pilvipalvelujen käyttöönottoa julkisella sektorilla, sekä hälventämään pilvipalveluihin liittyviä turhia pelkoja. Sen tavoitteena on tehdä pilvipalveluihin liittyvästä valmiudesta ja pilvipalvelujen käyttöönotosta poliittinen prioriteetti. Ohjausryhmä on myös päättänyt tukea pilvipalveluihin liittyviä standardeja ja sertifiointijärjestelmiä koskevia komission toimia sekä yksilöidä rajatylittäviin ja yhteentoimiviin pilvipalveluihin liittyviä pilottihankkeita, jotka saatetaan käyntiin vuoteen 2014 mennessä yritystoiminnan ja julkishallinnon kannalta kriittisillä aloilla, kuten sähköinen henkilöllisyyden tunnistus, älykkäät kaupungit, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen oppiminen, tutkimus ja digitaaliset sisältöpalvelut, ja joissa hyödynnetään nykyisistä suuren mittakaavan pilottihankkeista saatuja kokemuksia.

Tausta

ECP:n perustaminen on yksi avaintoimi komission aiemmin tänä vuonna hyväksymässä eurooppalaisessa pilvipalvelustrategiassa.

Ohjausryhmän päätehtävänä on antaa strategisia neuvoja ECP:lle ja laatia suuntaviivoja mahdollisille uusille ECP:n aloitteille. Tähän voi erityisesti sisältyä täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten arviointi ja niitä koskeva neuvonanto sekä suositusten antaminen tulevista täytäntöönpano-, käyttöönotto- ja tutkimustoimista. ECP:n ulkopuolella ohjausryhmä voi ilmaista kantoja ja antaa suosituksia myös muista pilvipalvelustrategiassa esitetyistä poliittisista linjauksista ja toimista.

Ohjausryhmän puheenjohtajan ja jäsenet nimitti varapuheenjohtaja Kroes. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa, ja se voi kuulla elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja valtion elimiä ja asiantuntijoita.

Täytäntöönpanotasolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman tieto- ja viestintäteknologian aihealueeseen kuuluvalle esikaupallisia hankintoja koskevalle hankkeelle on jo varattu 10 miljoonan euron alustava talousarvio. Asiaa koskeva ehdotuspyyntö julkaistiin 9. heinäkuuta 2012.

Hyödyllisiä linkkejä

Eurooppalainen pilvipalvelukumppanuus

Ohjausryhmän julkilausuma

Pilvipalvelustrategia

Eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden ohjausryhmän tehtävänmääritys

"The Clikkers and the Cloud" -video

Seitsemännen puiteohjelman ehdotuspyyntö (ks. asiakirjan sivu 109)

Hash Tag: #cloudstrategy

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Liite: Eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden ohjausryhmän jäsenet

Toomas Hendrik Ilves, Chair of Steering Board, President of Estonia

Léo Apotheker, former CEO of SAP AG and HP

Thierry Breton, Chairman and CEO of ATOS

Bernard Charles, President and CEO of Dassault Systèmes

Christian Fredrikson, President and CEO of F-Secure Corporation

Michael Gorriz, CIO of Daimler AG and President of EuroCIO

Jim Hagemann-Snabe, Co-CEO of SAP AG

Matthew Key, Chairman and CEO of Telefonica Digital

Pierre Nanterme, CEO of Accenture

Karl-Heinz Streibich, CEO, Chairman of the Management Board and Group Executive Board of Software AG

Hans Vestberg, President and CEO of Ericsson

Werner Vogels, Vice President and Chief Technology Officer of Amazon.com

Katarina de Brisis, Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, Deputy Director General of the Department of ICT policy and public sector reform

Aitor Cubo Contreras, Deputy Director General of Programs, Studies and Promotion of Electronic Administration, Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Jérôme Filippini, ICT Corporate Director for France, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État

Maarten Hillenaar, Government CIO and Director of the central government ICT-policy department, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Reinhard Posch, CIO and Chair of the Austrian e-Government DIGITAL:AUSTRIA, Austrian Federal Government

Andrzej Ręgowski, Vice-Minister, Polish Ministry of Administration and Digital Affairs


Side Bar