Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV FI PL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. november 2012

Digitaalarengu tegevuskava: tehnoloogiavaldkonna liidrid andsid avalöögi ELi pilvandmetöötluspartnerluse juhtorgani tegevusele

Brüsselis toimus täna Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse juhtorgani esimene kohtumine. Sellega anti avalöök avaliku sektori asutuste ning ettevõtjate koostööle, mille eesmärk on aidata kaasa ELi digitaalse ühtse turu ülesehitamisele pilvandmetöötluse valdkonnas vastavalt Euroopa pilvandmetöötlusstrateegiale. Konkreetsemalt on partnerluse eesmärk suurendada avaliku sektori ostujõudu, et kujundada pilvandmeteenuste arenevat turgu. Juhtorgan, mille esimees on Eesti president Toomas Hendrik Ilves, koosneb tehnoloogiavaldkonna tegevjuhtidest ja valitsuste esindajatest, kes vastutavad IT-hangete eest. Juhtorgan annab strateegilisi nõuandeid Euroopa Komisjoni asepresident Kroesile (vt liikmete täielikku nimekirja lisas).

Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Mul on vaja seda oma ala tippudelt saadud teavet, et kogu Euroopa näeks kõiki pilvandmetöötluse eeliseid, ja kiiresti. President Ilves ja kõik juhtorgani liikmed annavad mulle sisukaid, tegevusele suunatud nõuandeid Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse käima lükkamiseks.”

Partnerlus koondab juhtorgani eestvedamisel avaliku sektori asutusi ja tööstuskonsortsiume, et võtta kommertskasutusele eelnevate hangetega seotud meetmeid avaliku sektori pilvandmetöötluse valdkonnas. Partnerluse raames töötatakse välja ühised pilvandmetöötluse alased hankenõuded liikmesriikidele ja avaliku sektori asutustele kogu ELis.

Täna arutas juhtorgan oma 2013. ja 2014. aasta eesmärke ja tegi nende kohta otsuse (vt juhtorgani avaldus). Organ töötab eelkõige selle nimel, et suurendada üldsuse teadlikkust ja määrata kindlaks praktilised lahendused, millega kõrvaldada pilvandmetöötluse avalikus sektoris kasutuselevõtu reaalsed ja eelarvamuslikud takistused. Juhtorgani eesmärk on muuta avatus pilvandmetöötlusele ja selle kasutuselevõtt poliitiliseks prioriteediks. Lisaks sellele otsustas juhtorgan toetada komisjoni tööd pilvandmetöötluse standardite ja sertifitseerimissüsteemidega seotud meetmete osas; samuti määrata kindlaks piiriülesed ja koosvõimelised pilvandmetöötluse katseprojektid, millega alustatakse 2014. aastal äritegevuse ja avaliku elu kõige olulisemates valdkondades, nagu eID, arukad linnad, e-tervis, e-õpe, teadusuuringud ja digitaalteenused, ning mis põhinevad juba olemasolevatel mahukatel katseprojektidel.

Taust

Tegemist on Euroopa Komisjoni poolt sel aastal vastuvõetud Euroopa pilvandmetöötlusstrateegia ühe olulisema meetmega.

Juhtorgani põhiülesanne on anda strateegilisi nõuandeid Euroopa pilvandmetöötluspartnerlusele ja orientiire partnerluse võimalike uute algatuste jaoks. See hõlmab eelkõige rakendamisküsimuste läbivaatamist ja nendega seotud nõuandeid ning soovituste andmist tulevase rakendamise, kasutuselevõtu ja teadustegevuse kohta. Juhtorgan võib lisaks pilvandmetöötluspartnerlusega seotud tegevusele avaldada seisukohti ja anda soovitusi ka muude poliitikaküsimuste ja meetmete kohta, mida esitatakse pilvandmetöötlusstrateegia raames.

Juhtorgani juhatuse, esimehe ja liikmed nimetas ametisse asepresident Kroes. Juhtorgani kohtumised toimuvad kaks või kolm korda aastas ning organ võib nõu pidada ka tööstusharu ning akadeemiliste ja valitsusasutuste ekspertidega.

Rakendamise tasandil on seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi (FP7) alusel tehtavate IKT-uuringute alla kuuluva kommertskasutusele eelnevaid hankeid käsitleva projekti jaoks esialgu juba eraldatud 10 miljonit eurot. Asjaomane konkursikutse avaldati 9. juulil.

Kasulikud lingid

Euroopa pilvandmetöötluspartnerlus

Juhtorgani avaldus

Pilvandmetöötlusstrateegia

Pilvandmetöötluspartnerluse juhtorgani volitused

Video „The Clikkers and the Cloud”

FP7 konkursikutse (palun viidata dokumendi leheküljele 109)

Räsikood: #cloudstrategy

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Lisa

Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse juhtorgani liikmed

Toomas Hendrik Ilves, Chair of Steering Board, President of Estonia

Léo Apotheker, former CEO of SAP AG and HP

Thierry Breton, Chairman and CEO of ATOS

Bernard Charles, President and CEO of Dassault Systèmes

Christian Fredrikson, President and CEO of F-Secure Corporation

Michael Gorriz, CIO of Daimler AG and President of EuroCIO

Jim Hagemann-Snabe, Co-CEO of SAP AG

Matthew Key, Chairman and CEO of Telefonica Digital

Pierre Nanterme, CEO of Accenture

Karl-Heinz Streibich, CEO, Chairman of the Management Board and Group Executive Board of Software AG

Hans Vestberg, President and CEO of Ericsson

Werner Vogels, Vice President and Chief Technology Officer of Amazon.com

Katarina de Brisis, Norwegian Ministry of Government Administration and Reform, Deputy Director General of the Department of ICT policy and public sector reform

Aitor Cubo Contreras, Deputy Director General of Programs, Studies and Promotion of Electronic Administration, Spanish Ministry of Finance and Public Administrations

Jérôme Filippini, ICT Corporate Director for France, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l’État

Maarten Hillenaar, Government CIO and Director of the central government ICT-policy department, Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Reinhard Posch, CIO and Chair of the Austrian e-Government DIGITAL:AUSTRIA, Austrian Federal Government

Andrzej Ręgowski, Vice-Minister, Polish Ministry of Administration and Digital Affairs


Side Bar