Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 16.

Halászat: a Bizottság cselekvési tervet javasol a tengeri madarak védelmére.

Az Európai Bizottság a mai napon a tengeri madarak halászeszközökkel történő véletlen befogásának visszaszorítására irányuló cselekvési tervet fogadott el. Tudományosan bizonyított, hogy évente jelentős számú tengeri madárfaj (például albatroszok, viharmadarak, vészmadarak, alkafélék, bukók és búvárok) akad bele különböző halászeszközökbe. A tengeri madarak ily módon történő fogságba esésének megelőzésére irányuló eddigi intézkedések nem hoztak eredményt. Az új cselekvési terv célja egy olyan irányítási keret megteremtése, amely lehetővé teszi a tengeri madarak véletlen befogásának a lehető legalacsonyabb szintre történő visszaszorítását. A cselekvési terv elsősorban a horogsoros és a rögzített hálós halászatra összpontosít, mert a tengeri madarak járulékos befogása ilyen esetekben a leggyakoribb, ugyanakkor kiterjed más halászeszközökre, így például a vonóhálókra és az erszényes hálókra is. A jogilag kötelező és nem kötelező erejű intézkedésekből álló, 30 javasolt fellépést tartalmazó cselekvési tervnek számos eleme van. A szabályozás egyaránt vonatkozik majd az uniós és nem uniós vizeken hajózó uniós halászhajókra, valamint az uniós vizeken tevékenységet folytató nem uniós hajókra.

A cselekvési terv összhangban áll a közös halászati politika (KHP) folyamatban lévő reformjának célkitűzéseivel és alapelveivel, vagyis elősegíti az ökoszisztéma-alapú szemlélet felé való elmozdulást, amely az ökoszisztémák minden elemére figyelemmel van. A javasolt terv emellett egy alulról építkező, regionális szintre összpontosító megközelítésen alapul, amelynek keretében mind a tagállamokra, mind pedig az érdekeltekre nagyobb felelősség hárul a halászati politikát érintő nehézségek felszámolására szolgáló megfelelő intézkedések végrehajtása során.

Maria Damanaki, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: „A mai napon elfogadott cselekvési terv véleményünk szerint lehetőséget teremt arra, hogy pontos és átfogó képet kapjunk a jelenlegi helyzetről és azokról a lépésekről, amelyek szükségesek a tengeri madarak véletlen befogásának összehangolt és hatékony visszaszorításához.”

A cselekvési tervben ajánlott 30 fellépés jogilag kötelező és nem kötelező erejű intézkedésekből áll. Specifikus rövid távú intézkedés többek között:

  • a madárvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges madárvédelmi területeken élő tengeri madarak védelme érdekében hozott halászati gazdálkodási intézkedések gyorsabb végrehajtása;

  • a tengeri madarak járulékos befogásával kapcsolatos adatok hiánya vagy bizonytalansága esetén az érintett halászati tevékenységek alaposabb megfigyelése;

  • a már kipróbált óvintézkedések (például szalagokkal felszerelt kötelek, riasztóhangok vagy lesúlyozott horogsorok) alkalmazása a horogsoros halászatban a madarak járulékos befogása által leginkább érintett uniós és nem uniós vizeken,

  • valamint a hatékony gyakorlati óvintézkedések kidolgozására irányuló kutatás ösztönzése, különösen a rögzített hálós halászat területén.

A hosszabb távú cél a megfigyelési és óvintézkedések beépítése a technikai intézkedések, valamint az adatgyűjtési program új keretébe, amely a KHP reformjának részeként került kidolgozásra, valamint az ehhez szükséges finanszírozás biztosítása az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) nyújtott támogatással.

Egyes intézkedések uniós szinten hajthatók végre, mások tagállami önkéntes fellépést igényelnek, vagy – mint a nem uniós vizeken folytatott halászati tevékenység esetében – regionális halászati gazdálkodási szervezetek általi elfogadást tesznek szükségessé. A cselekvési terv az azonnali hatállyal bevezethető intézkedések mellett olyan fellépéseket is előrevetít, amelyekhez tudományos bizonyítékokon és szakvéleményeken alapuló, hosszú távú elkötelezettség szükséges. A terv eredményessége a tagállamok, a halászok és a civil szervezetek közös erőfeszítésein múlik.

Háttérinformációk

A halászat és a tengeri madarak találkozása gyakori és általános jelenség. Sajnálatos következménye a tengeri madarak elpusztulása, ami számos faj állományát már jelentősen veszélyezteti, és a halászat sikerességét és nyereségességét is kedvezőtlenül befolyásolja.

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) konzervatív becslései szerint az uniós és nem uniós vizeken tevékenységet folytató uniós halászflotta évente több mint 200 000 tengeri madár elpusztulásáért tehető felelőssé. A véletlenül befogott tengeri madarak közül legalább 49 fajt minősítettek komolyan veszélyeztetettnek. Ezek közé tartoznak többek között az uniós vizeken folytatott horogsoros halászat következtében véletlenül befogott fajok (például a baleári vészmadár, a szürke vészmadár, a bukdosó vészmadár és a korallsirály), valamint a rögzített hálós halászat során, első sorban a Balti-tengeren a hálókba beleakadt fajok (például a Steller pehelyréce, az északi búvár, a sarki búvár, a füles vöcsök vagy a kis bukó).

Jelenleg különféle halászati és környezetvédelmi szabályok, valamint nemzetközi egyezmények és megállapodások rendelkeznek a tengeri madarak védelmére vonatkozó intézkedésekről. Ezek azonban általában nem hoztak eredményt a tengeri madarak járulékos befogásának visszaszorításában, kivéve talán egyes távoli vizeket érintő elszigetelt eseteket például az Antarktisz vidékén vagy a Falkland-szigetek térségében. Ennélfogva a Bizottság úgy véli, hogy e probléma kezeléséhez további intézkedésekre van szükség.

A javasolt intézkedések teljes listája, valamint további információk az alábbi weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/seabirds/seabirds_communication_en.pdf

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar