Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 16.11.2012

Ympäristö: EU edelläkävijänä merien roskaantumisen torjunnassa

Merien roskaantuminen uhkaa vakavasti rannikko- ja meriympäristöä eri puolilla maailmaa. Merien elinympäristöä pilaavat ihmisten tuottamat ja muut jätteet, jotka aiheuttavat yhä enemmän ympäristö- ja terveysongelmia sekä taloudellisia ja esteettisiä ongelmia. Euroopan komissio haluaa lisätä tietoisuutta tästä maailmanlaajuisesta ongelmasta Riossa pidetyssä ympäristökokouksessa tänä kesänä annettujen sitoumusten mukaisesti. Riossa sitouduttiin vähentämään roskaantumisen vaikutuksia merien ekosysteemeihin.

"Maailman johtajat sitoutuivat Rio+20-huippukokouksessa merien roskaantumisen tuntuvaan vähentämiseen vuoteen 2025 mennessä. Euroopan komissio aikoo toimia tässä edelläkävijänä, tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, meriä koskevien alueellisten yleissopimusten hallintoelinten ja sidosryhmien kanssa. Tarkoitus on määritellä ja kehittää yhteisiä aloitteita ongelman ratkaisemiseksi", totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Lisätäkseen tietoisuutta ja virittääkseen keskustelua komissio julkaisee katsauksen asiaa koskevasta EU:n lainsäädännöstä, toimintalinjoista ja strategioista sekä käynnissä olevista ja tulevista aloitteista. Katsaus on osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm

Meressä olevista roskista jopa 80 prosenttia on muovia, ja ne ovat peräisin mitä moninaisimmista lähteistä. Muovi säilyy meriympäristössä kauan, jopa satoja vuosia. Asiakirjassa todetaan, että ongelman ratkaisemisessa tarvitaan niin vesi-, resurssitehokkuus- ja jätepolitiikkaa, merien- ja luonnonsuojelutoimia kuin alusten ja satamien infrastruktuureja koskevaa lainsäädäntöäkin ja että niiden täytäntöönpanoa on parannettava.

Työtä on tähän asti vaikeuttanut se, että ongelman laajuudesta ja luonteesta ei ole ollut luotettavaa tietoa. Tilanne paranee nyt tältä osin jonkin verran, kun käyttöön saadaan tarkempaa tietoa. Osana meristrategiadirektiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tuli toimittaa 15. lokakuuta 2012 mennessä alustava arvio merivesiensä tilasta, "ympäristön hyvää tilaa" koskeva määritelmänsä ja sen saavuttamiseksi asettamansa tavoitteet. Komissio analysoi parhaillaan jäsenvaltioiden toimittamia kertomuksia ja julkaisee oman arvionsa vuonna 2013.

Kaikki jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet tietoja ajallaan. Ajantasainen yhteenveto jäsenvaltioiden kertomuksista on osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Seuraavat vaiheet

Merien roskaantumista käsittelevä asiakirja, useat käynnissä olevat pilottihankkeet ja jäsenvaltioilta meristrategiadirektiivin nojalla kerätyt tiedot niiden merien tilasta antavat arvokasta tietoa komissiolle, kun se harkitsee mahdollista EU:n laajuista vähennystavoitetta vastauksena Rio+20-kokouksessa annettuun sitoumukseen.

Komissio kuulee nyt jäsenvaltioita ja muita maita, meriä koskevien alueellisten yleissopimusten hallintoelimiä, sidosryhmiä ja muita tahoja siitä, miten toimia meren roskaantumisen torjumiseksi olisi parasta viedä eteenpäin. Kuuleminen huipentuu Euroopan merien roskaantumisen ehkäisemistä ja hoitoa käsittelevään kansainväliseen konferenssiin, jonka Saksan liittovaltion ympäristöministeriö ja Euroopan komissio järjestävät yhdessä Berliinissä huhtikuussa 2013. Saksan ympäristöministeri Peter Altmaier ja komission jäsen Janez Janez Potočnik osallistuvat tähän tilaisuuteen, jossa keskitytään Euroopan merien alueellisiin toimintasuunnitelmiin ja pyritään kehittämään käytännön välineitä tulevia toimia varten.

Tausta

Merien roskaantumisen ympäristövaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea merien eläimistöön, mutta ne kuormittavat myös jo ennestään herkkiä meriekosysteemejä ja voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Roskaantuminen häiritsee myös matkailua, ja roskien kerääminen rannoilta maksaa Euroopan rannikkoalueille vuosittain miljoonia euroja.

Meristrategiadirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot saavuttavat meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä. Täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden on laadittava alustava arviointi (8 artikla), jossa määritellään Euroopan merien suurimmat uhat. Jäsenvaltioiden on lisäksi esitettävä "ympäristön hyvää tilaa" koskevan määritelmänsä (9 artikla) perusteella konkreettiset kriteerit, joiden avulla seurantatietoja voidaan arvioida. Jäsenvaltioiden on lopuksi asetettava kansalliset ympäristötavoitteet (10 artikla) ja määriteltävä niiden haluttu taso. Merien roskaantuminen on yksi 11 laadullisesta kuvaajasta, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon ympäristön hyvää tilaa määrittäessään. Kaikki tämä edellyttää yhteistyötä niiden maiden kesken, joilla on yhteisiä merialueita jollain Euroopan merellä: Välimerellä, Itämerellä, Mustallamerellä tai Koillis-Atlantilla.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/marine/

Yhteystiedot:

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 295 18 30


Side Bar