Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT ET LT

AVRUPA KOMİSYONU

BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs , 16 Kasım 2012

2012 Girişimcilik Ödülü Sahipleri: En fazla korunmaya muhtaç kişiler girişimci olmaya hak kazandılar

Ingiliz kuruluş Outset tarafından oluşturulan ve toplumun en fazla korunmaya muhtaç kesimlerinin serbest meslek sahipliği ve girişimcilik yoluyla iş sahibi olmalarına yardımcı olarak yeni iş kurma girişimlerinin desteklenmesini sağlayan benzersiz yaklaşımın bugün 6. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerini kazandığı açıklandı. Kıbrıs , İsveç, İtalya, Portekiz ve Türkiye de yeni ve yenilikçi yerel çözümler sunan girişimler ortaya koydukları için ödüllendirildiler.

Avrupa Komisyonu, AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı ve Bölgeler Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Teşvik Ödülleri Finali Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Finallere katılabilme hakkını elde edebilmek için ulusal düzeyde yarışan 402 projeden 57'si sonuçta yarışmaya Avrupa düzeyinde de katılmaya hak kazandı. Yarışmaya katılan ülkeler arasında 27 AB üyesi ülke, bir katılmakta olan ülke, Hırvatistan ve Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) üyesi iki ülke, Türkiye ve Sırbistan, bulunuyordu. Kazanan projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. MEMO/12/870.

Avrupa Komisyonu Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu yılki katılımcıların olağanüstü çalışmaları, içinde bulunduğumuz dönemde girişimciliğin tüm Avrupa'da teşvik edilmesinin ne kadar büyük önem taşıdığını gözler önüne sermiştir. Girişimcilik gerçekten de bireyler ve toplumlar için dönüşümler sağlayabilir. Outset projesi gibi, yeni iş kurma girişimleri için bir platform oluşturulmasını kolaylaştıran organizasyonlara hak ettiği değeri vermek çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda daha fazla bu tür girişime ihtiyaç duymaktayız. Bu yüzden daha fazla Avrupalının kendi işinin patronu olmasını teşvik etmeye yönelik somut çalışmalar önerecek olan bir girişimcilik eylem planı üzerinde çalışıyorum."

Ödüller, jüri ve destekleyiciler hakkında ayrıntılı bilgiler (İngilizce)

Küçük İşletmeler Kanunu (İngilizce)

2012 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerini Kazanan Altı Proje Şunlardır:

Büyük Jüri Ödülü: Ekonomik Kalkınma ve İş Destek Organizasyonu

Ulaşılması Güç Gruplar Arasında (İngiltere) Girişimciliğin Desteklenmesi ve Özendirilmesi: Outset toplumun korunmaya en fazla muhtaç gruplarına mensup kişilerin küçük bir işletme kurma kabiliyetleri konusundaki inançları değiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın başlamasından itibaren Outset 6000’den fazla kişiyle irtibat kurmuştur. Bunlar arasında 673’ü bir işyeri açmış ve sonuçta toplam 890 yeni iş oluşmuştur.

Girişimcilik Ruhunun Teşvik Edilmesi

Finansal Kaynaklara Kolay Erişimin Sağlanması Yoluyla Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi (Kıbrıs): Kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Kooperatif Bankası finansal kaynaklara kolay erişim sağlamaktadır. Proje başladığından beri genel itibarıyla Kıbrıs'ta 2001’de %12 olan kadın girişimciliği oranı bugün %28’e çıkmıştır.

Yeteneğe Yatırım

Bilgi transferi ve dijital görüntülemenin geliştirilmesi (İsveç): Çeşitli meslek edindirme kursları sunan Campus i12 Visualization Park, ekonomik gücü askeri tesislerin varlığına bağlı küçük bir taşra şehri olan Eksjö’de bir dijital görüntüleme grubu oluşmasını ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla kuruldu. Temmuz 2009’daki kuruluşundan bugüne kadar ortak şirketlerin sayısı 100’ün üzerine çıkarak iki katından fazla artış gösterdi ve daha da önemlisi artık öğrenciler girişimciliğe daha fazla eğilim göstermeye başladılar.

İş Ortamının Geliştirilmesi

Kırsal Bölgelerde KOBİ’lerin karşı karşıya kaldıkları güçlüklerin üstesinden gelinmesi (İtalya): FaciliTO, Torino Belediyesi tarafından, küçük işletmelerin kırsal bölgelerde karşılaştıkları güçlüklerin danışmanlık hizmetleri ve finansman desteği sağlanması yoluyla aşılmasını sağlamak amacıyla benimsenen bir modeldir. FaciliTO’ya 200’ün üzerinde şirket başvurmuş ve bunlardan 93’üne mali destek sağlanmıştır.

İş Alanlarının Uluslararası Hâle Getirilmesinin Desteklenmesi

Douro Şaraplarının İhracatı için İşbirliği (Portekiz): Ürettikleri şarabın kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla bilgi alışverişinde bulunmayı ve birbirlerini desteklemeyi hedefleyen Douro bölgesinin beş küçük şarap üreticisi bir marka yaratmak ve Douro şaraplarını dünyaya sunmak için işbirliği yaptı. Bu işbirliği şarap üreticilerinin ihracatının %134 oranında artmasıyla sonuçlandı.

Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik

İşyerlerinde Engellilerin Desteklenmesi (Türkiye): Engelliler Çalışıyor, meslek eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri yoluyla engelli kişilerin işyerlerinde desteklenmesini amaçlayan bir Türkiye-Hollanda ortak projesidir. Proje 194 kişinin eğitim alması ve 65 kişinin istihdam edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Jüri ayrıca üç yenilikçi projeye özel ödül vermiştir:

  • Çocuklarda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi (Hollanda): Groningen yakınlarında yaşayan 10-12 yaşlarındaki 500’den fazla çocuk kendi ürünlerini yetiştirmek ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmek amacıyla bir bahçe düzenlemek için De Torteltuinen B. V. projesine katıldı.

  • Senelik e-rapor (Estonya): Senelik e-rapor sistemi Estonyalı girişimcilerin Merkezi Ticari Sicil Dairesi’nin e-rapor mekanizması üzerinden senelik raporlar sunmalarını mümkün kılmaktadır. Bu sistemle 4,5 milyon avronun üzerinde bir tasarruf sağlanmıştır.

  • İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmesi (Litvanya): GATES, Litvanya’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, 500’den fazla KOBİ’ye eğitim ve destek sağlanması yoluyla işletmelerin sosyal sorumluluğu konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Bugüne kadar Litvanya’da bulunan 500’den fazla KOBİ’den 2.500’ün üzerinde kişi katılmıştır.

Tarihçe

2006’da oluşturulan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne tüm AB ülkelerinde ve Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) üyesi ülkelerde girişimciliği teşvik etmek amacıyla geliştirilen başarılı ve yenilikçi yöntemler kabul edilmektedir. Teşvik Ödülleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimleri ve küçük işletmeleri teşvik etmeyi en iyi şekilde başaranlara verilmektedir. Teşvik Ödülleri verilmeye başlandığından beri 2.000’in üzerinde proje katılmış ve bunlar 10.000’den fazla yeni şirketin kurulmasına katkı sağlamıştır.

Temas kişileri :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar