Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT ET LT TR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Cypern den 16 november 2012

Vinnarna av företagarpriserna 2012: de mest utsatta får möjlighet att bli företagare

En unik modell för att stödja nya företag genom att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället att få jobb genom egenföretagande och entreprenörskap, framtagen av den brittiska organisationen Outset, får första pris i den sjätte omgången av European Enterprise Promotion Awards. Sverige, Italien, Cypern, Portugal och Turkiet får också priser för främjande av företagsamhet med nya, innovativa lokala lösningar.

Prisutdelningen organiseras av EU-kommissionen, EU:s ordförandeland Cypern och Europeiska regionkommittén och äger i år rum i Cypern. I årets nationella uttagningar tävlade 402 projekt, och sedan gick 57 nationella vinnare vidare till den europeiska omgången av tävlingen. I tävlingen deltog EU:s 27 medlemsländer, anslutarlandet Kroatien samt Serbien och Turkiet som är associerade länder i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Mer information om de vinnande projekten finns i MEMO/12/870.

– De fantastiska insatserna som årets tävlande utfört visar hur viktigt det är just nu att främja entreprenörskap i hela Europa. Entreprenörskap kan vara en verkligt omdanande kraft för enskilda och samhällen. Det är viktigt att framhäva värdet av organisationer som Outset som hjälper att skapa plattformar för nya företag. I det rådande ekonomiska klimatet behöver vi fler sådana initiativ. Därför jobbar jag på en handlingsplan för entreprenörskap som ska innehålla konkreta åtgärder för att uppmuntra fler européer att starta eget, säger näringslivskommissionär Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande.

Mer information om priserna, juryn och andra medverkande

Småföretagsakten

Vinnarna i European Enterprise Promotion Awards 2012

Juryns stora pris: ekonomisk utveckling och organisationer för företagsstöd

Främja och öka viljan för företagande bland svårnådda målgrupper (Storbritannien): Outset vill ändra uppfattningar om de mest utsatta gruppernas möjligheter att starta småföretag. Sedan programmet inledes har Outset nått ut till över 6 000 människor, varav 673 har grundat ett företag vilket lett till totalt 890 nya jobb.

Främja entreprenörskap

Stärka kvinnligt företagande genom enkel tillgång till finansiering (Cypern): Women’s Cooperative Bank, grundad av kvinnliga företagare, ger enkel tillgång till finansiering. Sedan projektet började har kvinnornas andel av företagandet i Cypern ökat från 12 % under 2001 till 28 % idag.

Investera i färdigheter

Främja kunskapsöverföring och digital visualisering (Sverige): Campus i12 erbjuder en rad yrkesutbildningar och grundades för att driva upp ett kluster inom digital visualisering och entreprenörskap i den småländska garnisonsstaden Eksjö. Sedan campuset grundades i juli 2009 har antalet partnerföretag mer än fördubblats till över 100, och framför allt har eleverna blivit mer benägna att själva bli företagare.

Bättre företagsklimat

Ta itu med småföretagens problem i stadsområden (Italien): FaciliTO är en modell som Turins stad har infört för att ta itu med de problem som drabbar småföretag i missgynnade stadsområden genom att ge tillgång till rådgivning eller finansiering. Mer än 200 företag har vänt sig till FaciliTO och 93 av dem har fått ekonomiskt stöd.

Stöd till internationalisering av företag

Samarbete för export av Douroviner (Portugal): Fem små vinproducenter i Douroregionen samarbetade för att utbyta information och stadigt öka kvaliteten på sina viner, och därigenom utveckla ett varumärke och föra ut Dourovinerna i världen. Detta ledde till att producenterna ökade sin vinexport med 134 %.

Ansvarsfullt och inkluderande företagande

Stöd till funktionshindrade på arbetsplatsen (Turkiet): Disabled at Work är ett turisk-nederländskt projekt för stöd till funktionshindrade på arbetsplatsen. Det ger arbetsutbildning och mentorskap och har lett till att 194 personer har utbildats och 65 personer har fått jobb.

Juryn gav också hedersomnämnanden till tre innovativa projekt:

  • Odla barns företagsamhet (Nederländerna): Mer än 500 barn i åldrarna 10–12 år i en stadsdel i Groningen deltog i projektet De Torteltuinen B.V. och anlade en trädgård där de odlade sina egna grönsaker och stärkte sina företagarfärdigheter.

  • Årsredovisning med e-förvaltning (Estland): Estniska företagare kan med e-förvaltning lämna in sin årsredovisning till det centrala handelsregistret, vilket sparar 4,5 miljoner euro.

  • Enhetlig hållning till företagens sociala ansvar (Litauen): GATES inrättades av FN:s utvecklingsprogram i Litauen för att bygga upp en enhetlig hållning till företagens sociala ansvar genom utbildning och stöd till över 500 små och medelstora företag. Hittills har mer än 2 500 personer från över 500 litauiska företag deltagit.

Bakgrund

European Enterprise Promotion Awards startades 2006 för att uppmärksamma framgångsrika, innovativa sätt att främja entreprenörskap i EU och i de andra länder som deltar i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Priserna belönar hög kvalitet i främjande av entreprenörskap och småföretag på nationell, regional och lokal nivå. Mer än 2 000 projekt har deltagit i tävlingen sedan starten, och tillsammans har de bidragit till grundandet av över 10 000 nya företag.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar