Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV PT ET LT TR

Europese Commissie

Persbericht

Cyprus, 16 november 2012

Winnaars Europese Ondernemingsprijzen 2012: meest kwetsbare groep klaar voor ondernemerschap

Vandaag werd de organisatie Outset uit het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot winnaar van de zesde Europese prijzen ter bevordering van ondernemingen voor de unieke manier waarop zij starters ondersteunt, namelijk door de meest kwetsbare groepen in de samenleving via zelfstandige activiteiten en ondernemingen te helpen bij hun zoektocht naar een baan. Ook Cyprus, Zweden, Italië, Portugal en Turkije vielen in de prijzen omdat zij met nieuwe en innovatieve plaatselijke oplossingen de ondernemingen stimuleren.

De Europese Commissie, het Cypriotische voorzitterschap van de EU en het Comité van de Regio's waren samen verantwoordelijk voor de organisatie van de prijzen in Cyprus. Van de 402 projecten die dit jaar op nationaal niveau deelnamen, zijn er uiteindelijk 57 doorgedrongen tot de Europese ronde van de competitie. Tot de deelnemende landen behoorden alle 27 lidstaten van de EU, de toetredende staat Kroatië en twee landen die geassocieerd zijn met het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP): Servië en Turkije. Zie MEMO/12/870 voor nadere informatie over de lijst van winnende projecten.

Antonio Tajani, die naast vicevoorzitter van de Europese Commissie ook commissaris voor Industrie en Ondernemerschap is, lichtte de prijzen toe: "De uitzonderlijke prestaties van de deelnemers dit jaar wijst erop hoe belangrijk het is om juist nu ondernemerschap in Europa te stimuleren. Ondernemerschap kan een wereld van verschil betekenen voor mensen en gemeenschappen. We moeten beseffen hoe waardevol organisaties als Outset zijn, die bijdragen tot het oprichten van platforms voor startende ondernemingen. In het huidige economische klimaat hebben we veel meer dergelijke initiatieven nodig. Daarom werk ik aan een actieplan voor ondernemerschap met daarin concrete maatregelen om meer Europeanen te overtuigen om zelfstandige te worden."

Volledige informatie over de prijzen, de jury en haar medewerkers

The Small Business Act

De zes winnaars van de Europese prijzen ter bevordering van ondernemerschap 2012 zijn:

Grote juryprijs: organisatie voor economische ontwikkeling en ondersteuning van het bedrijfsleven

Bevordering van de bekendheid en de aantrekkelijkheid van het ondernemerschap bij moeilijk te bereiken bevolkingsgroepen (Verenigd Koninkrijk): De organisatie Outset probeert verandering te brengen in de opvattingen over de capaciteiten van de meest kwetsbare groepen uit de samenleving om een eigen zaak op te zetten. Sinds het programma van start is gegaan, heeft Outset met meer dan 6 000 mensen contacten aangeknoopt. Daarvan hebben er 673 een eigen zaak opgezet en zijn er in totaal 890 nieuwe banen gecreëerd.

Bevordering van de ondernemingszin

Bevordering van het ondernemerschap bij vrouwen door eenvoudige toegang tot financiering te verschaffen (Cyprus): de door ondernemende vrouwen opgerichte Women's Co-Operative Bank zorgt voor eenvoudige toegang tot financiering. Sinds de aanvang van het project is het aandeel van vrouwelijke ondernemers overal gestegen van 12 % in 2001 tot 28 % vandaag.

Investering in vaardigheden

Bevordering van kennisoverdracht en digitale beeldvorming (Zweden): Campus i12 Visualisation Park biedt een variëteit aan beroepsopleidingen aan en werd opgericht ter bevordering van een digitale visualisatiecluster en ondernemerschap in de kleine landelijke militaire stad Eksjö. Sinds de oprichting ervan in 2009 is het aantal partnerbedrijven tot meer dan verdubbeld tot ruim 100, maar belangrijker is nog dat studenten meer geneigd zijn om zelf ondernemer te worden.

Verbetering van het ondernemingsklimaat

Aanpakken van moeilijkheden waarmee kleine en middelgrote ondernemingen in stedelijke gebieden worden geconfronteerd (Italië): FaciliTO is een model dat Turijn volgt om de problemen van kleine ondernemingen in problematische stedelijke gebieden aan te pakken door toegang te verlenen tot advies of financiering. Meer dan 200 ondernemingen hebben een beroep gedaan op FaciliTO en 93 daarvan hebben financiële steun ontvangen.

Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen

Samenwerking voor de uitvoer van wijnen uit Douro (Portugal): om informatie uit te wisselen en elkaar te helpen om de kwaliteit van hun geproduceerde wijnen gestaag te verbeteren, werken vijf kleine wijnboeren uit de regio Douro samen om een merk te ontwikkelen en de wijnen uit Douro wereldwijd aan te bieden. De uitvoer van wijn van deze producenten is hierdoor met 134 % toegenomen.

Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Ondersteuning van mensen met een handicap op de werkplek (Turkije): Disabled at Work is een Turks-Nederlands project om mensen met een handicap op de werkplek te ondersteunen via een programma van beroepsopleiding en mentorschap, waardoor 194 mensen opleiding kregen en 65 mensen een baan vonden.

Er waren eveneens speciale vermeldingen van de jury voor drie innovatieve projecten:

  • Stimulering van de ondernemingszin bij kinderen (Nederland): meer dan 500 kinderen van 10 tot 12 jaar uit een buurt in Groningen hebben deelgenomen aan het project De Torteltuinen B.V., waarbij ze een tuin inrichten om hun eigen levensmiddelen te kweken en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.

  • Indiening van e-jaarverslagen (Estland): e-Annual Reporting stelt de Estse ondernemers in staat om hun jaarverslagen via een elektronisch verslagleggingssysteem van het Centrale Handelsregister in te dienen, waardoor 4,5 miljoen euro is bezuinigd.

  • Vaststelling van een uniforme aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (Litouwen): GATES is opgezet door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in Litouwen tot vaststelling van een uniforme aanpak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door aan meer dan 500 kleine en middelgrote ondernemingen opleiding en ondersteuning aan te bieden. Tot nu toe zijn meer dan 2 500 mensen uit meer dan 500 kleine en middelgrote ondernemingen bij het project betrokken geweest.

Achtergrond

Sinds 2006 worden Europese ondernemingsprijzen toegekend voor geslaagde en innovatieve manieren om ondernemerschap te bevorderen in de gehele EU en bij geassocieerde leden van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). De prijzen belonen uitmuntende projecten ter bevordering van het ondernemerschap en kleine ondernemingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Sinds de prijzen voor het eerst werden georganiseerd, hebben al meer dan 2 000 projecten deelgenomen, die samen hebben bijgedragen tot de oprichting van meer dan 10 000 nieuwe bedrijven.

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar