Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT ET TR

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 16 d., Kipras

2012 m. verslumo konkurso nugalėtojai. Proga pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms plėtoti verslą

Šiandien paskelbta, kad šeštojo Europos verslumo skatinimo konkurso apdovanojimas atitenka Jungtinės Karalystės organizacijai „Outset“ už unikalią idėją remti naujas įmones ir, skatinant savarankišką darbą ir verslumą, padėti pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms imtis verslo. Kipro, Švedijos, Italijos, Portugalijos ir Turkijos atstovams, pasiūliusiems novatoriškus sprendimus vietos lygmeniu, taip pat įteikti apdovanojimai už verslumo skatinimą.

Konkursas, kurį kartu rengė Europos Komisija, ES pirmininkaujantis Kipras ir Regionų komitetas, vyko Kipre. Šių metų nacionaliniams konkursams pateikti 402 projektai, o nugalėjo 57, kurių autoriai gavo progą varžytis dėl Europos verslumo konkurso apdovanojimų. Konkurse varžėsi visos 27 ES valstybės narės, viena stojančioji valstybė – Kroatija, taip pat 2 asocijuotosios šalys, dalyvaujančios Konkurencingumo ir inovacijų bendrojoje programoje – Serbija ir Turkija. Daugiau informacijos apie atrinktus projektus rasite MEMO/12/870.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Galima tik stebėtis šių metų konkurso dalyvių pasiektais rezultatais, įrodančiais, kaip svarbu dabar Europoje skatinti verslumą. Verslumas iš tikrųjų įneša pokyčių žmonių ir bendruomenių gyvenime. Svarbu pripažinti organizacijų, tokių, kaip „Outsets“, kurios sukuria pagrindą naujoms įmonėms, svarbą. Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis mums reikia daugiau tokių iniciatyvų. Todėl šiuo metu rengiu verslumo veiksmų planą, kuriame bus pasiūlyti konkretūs veiksmai, kaip paskatinti daugiau europiečių dirbti savarankiškai.“

Išsami informacija apie apdovanojimus, vertinimo komisiją ir partnerius

Smulkiojo verslo aktas

2012 m. Europos verslumo skatinimo konkurso apdovanojimai įteikti šiems šešiems laimėtojams:

Didysis vertinimo komisijos apdovanojimas: ekonominė plėtra ir paramos verslui organizavimas

Socialiai atskirtų asmenų grupių ryžto imtis verslo skatinimas ir propagavimas (Jungtinė Karalystė). „Outset“ siekia pakeisti požiūrį į pažeidžiamiausių visuomenės grupių narių sugebėjimą įsteigti nedidelę įmonę. Nuo „Outset“ projekto pradžios juo susidomėjo virš 6 000 asmenų, iš kurių 673 pradėjo verslą ir bendrai sukūrė 890 darbo vietų.

Verslumo dvasios skatinimas

Moterų verslumo skatinimas, palengvinant galimybę gauti finansavimą (Kipras). Moterų verslininkių įsteigtas Moterų kooperacinis bankas sudaro palankias sąlygas gauti finansavimą. 2001 m., kai projektas buvo pradėtas, 12 proc. siekęs moterų verslumas Kipre šiuo metu išaugo iki 28 proc.

Investavimas į įgūdžius

Žinių perdavimo ir skaitmeninės vizualizacijos skatinimas (Švedija). Siekiant skatinti skaitmeninės vizualizacijos centrą ir verslumą kaimo vietovėje, mažame kariniame miestelyje Eksjö buvo įkurta organizacija „Campus i12 Visualisation Park“, rengianti įvairius profesinio mokymo kursus. Nuo jos įkūrimo 2009 m. liepos mėn. bendradarbiaujančių įmonių skaičius išaugo iki daugiau nei 100, t. y. daugiau nei du kartus, o svarbiausia yra tai, kad dabar studentai asmeniškai yra labiau linkę imtis verslo.

Verslo aplinkos gerinimas

Sunkumų, su kuriais susiduria MVĮ miesto vietovėse, įveikimas (Italija). „FaciliTO“ – Turino savivaldybės pasirinktas sunkumų, su kuriais susiduria mažosios įmonės, veikiančios probleminėse miesto vietovėse, sprendimo modelis, kurio esmė – galimybė konsultuotis ir gauti finansavimą. Į „FaciliTO“ kreipėsi daugiau nei 200 įmonių, iš kurių 93 gavo finansavimą.

Verslo tarptautinės plėtros rėmimas

Bendradarbiavimas eksportuojant vyną iš Douro regiono (Portugalija). Nusprendę keistis informacija ir padėti vienas kitam nuosekliai gerinti savo gamybos vynų kokybę, penki smulkūs gamintojai iš Douro regiono dirbo kartu, kad sukurtų Douro regiono prekės ženklą ir pristatytų šio regiono vynus visam pasauliui. Dėl to gamintojų eksportas padidėjo 134 proc.

Atsakingasis ir įtraukusis verslumas

Parama neįgaliesiems darbo vietoje (Turkija). „Žmonių su negalia darbas“ – tai bendras Turkijos ir Nyderlandų projektas, kurio tikslas – remti įdarbintus neįgalius žmones, organizuojant mokymą darbo vietoje, juos globojant; pagal šią programą apmokyti 194 asmenys, o 65 buvo įdarbinti.

Vertinimo komisija taip pat atkreipė ypatingą dėmesį į tris novatoriškus projektus:

  • vaikų verslumo dvasios ugdymas (Nyderlandai): organizacija „De Torteltuinen B.V.“ Groningeno apylinkėse surengė projektą, kuriame dalyvavę daugiau nei 500 10–12 metų vaikų soduose ir daržuose puoselėjo savo pačių išaugintus produktus ir taip ugdė savo verslumą;

  • e. metinė ataskaita (Estija): Estijos verslininkai gali prisijungti prie Centrinio prekybos registro sistemos „E. metinė ataskaita“ ir per ją elektroniniu būdu teikti metines ataskaitas; taip sutaupyta daugiau kaip 4,5 mln. EUR;

  • vieningos įmonių socialinės atsakomybės ugdymas (Lietuva): Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje įgyvendino projektą GATES, kurio tikslas – ugdyti vieningą įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) ir pagal kurį surengti mokymai ir suteikta pagalba daugiau kaip 500 MVĮ. Projekte jau dalyvavo virš 2 500 darbuotojų iš daugiau kaip 500 MVĮ iš visos Lietuvos.

Pagrindiniai faktai

2006 m. įsteigto Europos verslumo konkurso apdovanojimais vertinami sėkmingi ir išradingi sprendimai, kaip skatinti verslumą ES, taip pat asocijuotose šalyse, dalyvaujančiose Konkurencingumo ir inovacijų bendrojoje programoje. Apdovanojimai skiriami už puikius rezultatus skatinant verslumą ir smulkiojo verslo plėtrą nacionaliniu, regiono ir vietos lygiais. Nuo pat pradžios konkurse dalyvavo virš 2 000 projektų, kurių dėka buvo įsteigta daugiau nei 10 000 naujų įmonių.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar