Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 15.

Környezetvédelem: A Bizottság közzéteszi az európai vízkészlet megőrzésére irányuló tervét

A Bizottság nyilvánosságra hozta az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervet, azaz az emberek, a gazdaság és a környezet igényeinek kielégítéséhez elegendő jó minőségű víz rendelkezésre állását biztosítani hivatott stratégiát.

Európa vizeinek minősége az elmúlt években tapasztalt javulás ellenére még mindig nem megfelelő. A vízmennyiség szintén aggodalomra ad okot, mivel Európában terjed a vízhiány, és túl sok tagállamban növekszik a szélsőséges események (például áradások) száma.

Fokozni kell erőfeszítéseinket a régi és az újabb keletű problémák megoldására, ideértve a vízszennyezést, a mezőgazdasági és energiatermelési célú vízkivételt, a földhasználatot és az éghajlatváltozás hatásait. Megerősített intézkedésekre van szükség, hogy az Unió megvédje vízkészleteit, és erőforrás-hatékonyabbá, többek között vízhatékonyabbá váljon.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „Ebből a vízkészlet-megőrzési tervből kiderül, hogy jól ismerjük az előttünk álló problémákat, és szilárd alapokkal rendelkezünk a megoldásukhoz. Elérkezett az idő a fellépésre, hogy jogszabályaink teljes potenciálját kibontakoztassuk, és lehetőségeket teremtsünk a vízpolitika és vízipar terén az innovatív megoldások számára. Fenntartható egyensúlyra van szükség a víz iránti kereslet és a vízkínálat között, figyelembe véve mind a természetes ökoszisztémák, mind a tőlük függő emberek igényeit.”

Fellépési stratégia

A vizek jó állapotának 2015-ig történő elérésére irányuló vízpolitikai keretirányelv céljainak megvalósulása érdekében a vízkészlet-megőrzési terv három szempont köré szerveződő stratégiai megközelítést vázol fel:

  • A jelenlegi jogszabályokban foglalt lehetőségek teljes mértékű kihasználása révén javítani kell a hatályos uniós vízpolitika végrehajtását. Például az olyan természetes vízmegtartó intézkedések elterjesztése révén, mint a vizes élőhelyek és az árterek helyreállítása, vagy a szennyező fizet elv alkalmazásának megerősítése a vízfogyasztás-mérés, a vízárazás és jobb gazdasági elemzés révén.

  • A vízpolitikai célkitűzéseket fokozottabban kell integrálni a többi releváns szakpolitikai területbe – mezőgazdaság, halászat, megújuló energiák, közlekedés ‑, valamint a kohéziós és strukturális alapokba.

  • A hatályos keret hiányosságait meg kell szüntetni, különösen a vízhatékonyság növeléséhez szükséges eszközök hiányát. A vízkészlet-megőrzési terv e célból vízgazdálkodási számlákat és a tagállamok által kialakítandó vízhatékonysági célokat irányoz elő, valamint előrevetíti a víz újrafelhasználására vonatkozó uniós előírások kidolgozását.

A terv nem áll elő egységes, mindenkire érvényes és kötelező megoldással, hanem eszköztárat kínál, amelyet a tagállamok a nemzeti, regionális és vízgyűjtő-szintű vízgazdálkodás javítására használhatnak fel.

A vízkészlet-megőrzési terv hangsúlyozza, hogy a víz megőrzésének nemcsak környezetvédelmi, hanem egészségügyi, jólléti, gazdasági növekedési és jóléti szempontjai is vannak. Annak biztosításában is segít, hogy az uniós vízipar kibontakoztathassa teljes növekedési potenciálját, és hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű víz rendelkezésre állásától függő összes gazdasági szektor virágozhasson, ezáltal növekedést és munkahelyeket teremtve. A tervet alátámasztja a 2012 májusában indított vízzel kapcsolatos innovációs partnerség.

Következő lépések

A vízkészlet-megőrzési tervben felvázolt javaslatok végrehajtásának alapjául a vízpolitikai keretirányelv közös végrehajtási stratégiája szolgál majd. Ez egy nyílt és részvételen alapuló folyamat, amelyben a tagállamok, civil szervezetek és vállalkozások vesznek részt. A vízkészlet-megőrzési terv menetrendje szorosan kapcsolódik az Európa 2020 stratégiához, és különösen a 2011. évi erőforrás-hatékonysági ütemtervhez, amelynek ez a vízzel kapcsolatos mérföldköve. Mindazonáltal a vízkészlet-megőrzési tervet alátámasztó elemzés hosszabb időszakot fed le, egészen 2050-ig, ezért várhatóan hosszú ideig az uniós vízpolitika hivatkozási alapja marad.

Előzmények

A vízpolitikai keretirányelv 2000-ben megteremtette az Európai Unió vizeinek védelméhez és helyreállításához szükséges jogi keretet, amely a víz hosszú távú, fenntartható felhasználáshoz is elengedhetetlen. A keretirányelv általános célja, hogy 2015-re valamennyi víztest – akár tóról, folyóról, patakról vagy földfelszín alatti vízkészletről van szó – egészséges legyen. Az uniós vízpolitikai célok elérését azonban számos régi és új probléma nehezíti. Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv az Unió szakpolitikai válasza az uniós vízpolitikai célok teljesítésének folyamatos kihívására. A vízkészlet-megőrzési tervben foglalt javaslatok egy kiterjedt nyilvános és szakmai konzultációt is magában foglaló folyamat eredményei.

A terv előkészítéseként sor került az uniós tagállamok vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek értékelésére, valamint a vízhiánnyal és aszályokkal foglalkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatára. Az értékelés során fény derült a jelenlegi vízügyi szabályozás néhány fennmaradó hiányosságára, valamint végrehajtásának jelentős gyengeségeire. A munka a vízpolitikai és egyéb szakpolitikai célkitűzések közötti ellentétekre is rámutatott, amelyeket fel kell oldani.

További információ:

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervvel foglalkozó bizottsági weboldal:

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Lásd még:

A vízzel kapcsolatos innovációs partnerség bizottsági weboldala:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:hu:PDF

MEMO/12/866

Kapcsolattartók :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar