Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 ноември 2012 г.

Комисията предупреждава трети страни за недостатъчните им действия за борба с незаконния риболов

Европейската комисия увеличи усилията си за борба с незаконния риболов в световен мащаб, като предупреди осем трети страни, че съществува риск да ги набележи като държави, за които счита, че отказват да сътрудничат в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Въпросните страни са Белиз, Камбоджа, Фиджи, Гвинея, Панама, Шри Ланка, Того и Вануату. Днешното решение е първо по рода си и в него се отбелязва, че борбата на тези страни с незаконния риболов е недостатъчна. Посочват се конкретни недостатъци, като например липсата на диалог или липсата на действия за преодоляване на недостатъците при наблюдението, контрола и надзора на рибарството и се предлагат коригиращи действия за тяхното отстраняване. На този етап решението няма да доведе до мерки, които да засегнат търговията. Осемте страни вече са уведомени и им е даден разумен срок да предоставят отговор и да вземат мерки за корекция на положението. Комисията също така предложи план за действие за всяка страна. Ако положението не се подобри, ЕС може да предприеме по-нататъшни стъпки, което евентуално да доведе до търговски мерки, като забрана тези страни да продават в ЕС продукти от риболов.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: „Това не е черен списък, а показване на жълт картон. Искаме тези страни да бъдат наши партньори в борбата срещу незаконния риболов. Желаем те да подобрят своята правна уредба и системи за контрол, както се изисква от международните правила. Ние искаме също така дадем сигнал на останалия свят, че ЕС няма да толерира ННН риболов — престъпна дейност, която заплашва препитанието на рибарските общности и води до намаляване на рибните запаси. Той трябва да бъде изкоренен чрез всички възможни средства.“

Борбата срещу незаконния риболов е част от стремежа на ЕС да осигури устойчиво използване на морето и неговите ресурси. Като най-голям рибен вносител в света ЕС се стреми да не допуска на пазарите си незаконно уловена риба. Комисията счита, че посочените осем страни към момента не изпълняват задълженията си като държава на флага, крайбрежна, пристанищна държава или държава на пускане на пазара в съответствие с международното право, като например Конвенцията на ООН по морско право или Споразумението на ООН за рибните запаси. Например страните трябва да изменят своите нормативни уредби за борба с ННН риболов, да подобрят действията за контрол и наблюдение и да възприемат проактивна роля в съответствие с международното право.

Решението на Комисията е резултат от задълбочен анализ и нивото на развитие на всяка от страните бе взето под внимание. Решението идва след дълъг период на неофициални обсъждания със съответните страни. Сега започва официална процедура на диалог и сътрудничество с тези страни с цел преодоляване на установените недостатъци.

Контекст

Днешното решение се основава на влезлия в сила през 2010 г. Регламент на ЕС относно ННН риболова1. Този ключов инструмент в борбата срещу нелегалния риболов цели на пазара на ЕС да се допускат само продукти от риболов, които са били удостоверени като законно уловени от държавата на флага или съответната държава износител.

Общата стойност на ННН риболов се оценява на приблизително 10 милиарда евро годишно и се твърди, че представлява 19 % от отчетената стойност на улова. Между 11 и 26 милиона тона риба се улавят незаконно всяка година, което съответства на поне 15 % от световния улов. Счита се, че 16 % от цялата уловена в морето риба, внасяна в ЕС, е уловена незаконно.2

За допълнителна информация

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar