Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 15.

Itt az ideje, hogy teljes egészében megvalósítsuk a belső energiapiacot

A hatékony, összekapcsolt és átlátható európai belső energiapiac a lehető legalacsonyabb költségek mellett nyújt majd biztonságos és fenntartható energiaellátást a lakosságnak és a vállalkozásoknak. A belső energiapiac működőképessé tételéről szóló mai közleményben a Bizottság az uniós belső energiapiacra vonatkozó, már meglévő szabályok átültetése és végrehajtása terén tett erőfeszítéseik fokozására szólítja fel a tagállamokat. A Bizottság a tagállamokkal karöltve fog együtt dolgozni a fogyasztók pozíciójának erősítése és a piacot torzító állami intézkedések csökkentése érdekében.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „A gáz és villamos energia kérdésével kapcsolatban a polgárokat és az üzleti világ képviselőit két dolog érdekli: egyrészt, hogy az ellátás mindenkor biztosítva legyen, másrészt hogy mindez megfizethető áron történjen. Ezt legkönnyebben a működőképes európai energiapiac révén tudjuk elérni.”

Mindamellett, hogy előrelépés történt a fogyasztói választási lehetőségek, a nagykereskedelmi energiaárak feletti ellenőrzés és megfelelő, folyamatos ellátásbiztonság terén, további lépésekre van szükség a valóban integrált európai piac rejtette lehetőségek teljes körű kiaknázáshoz. A Bizottság több intézkedést irányoz elő az uniós belső energiapiac 2014-re történő megvalósítása céljából. Ezek közé tartoznak többek között az alábbiak:

A belső piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtása és a piaci versenyre vonatkozó szabályok érvényesítése. Több tagállam a 2011. márciusi átültetési határidő után húsz hónappal még mindig nem ültette át teljes mértékben a harmadik energiapiaci csomagot. Indokolt esetben a Bizottság a jövőben is kötelezettségszegési eljárásokat indít a vonatkozó európai szabályok megfelelő végrehajtásának biztosítására. Ha egyenlő versenyfeltételeket akarunk teremteni valamennyi piaci szereplő számára, szigorúan érvényesíteni kell a piaci verseny szabályait.

A fogyasztók pozíciójának erősítése. A tanulmányokból az derül ki, hogy csupán minden harmadik fogyasztó hasonlítja össze a szolgáltatók ajánlatait. A becslések szerint az uniós fogyasztók éves szinten mintegy 13 milliárd EUR-t tudnának megtakarítani, ha átváltanának a rendelkezésre álló legolcsóbb villamosenergia-szolgáltatási tarifára. A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az uniós jogszabályokban rögzített fogyasztói jogok a nemzeti joganyagban is megjelenjenek, és valamennyi piaci szereplő tiszteletben tartsa azokat. Ezek közé tartozik a fogyasztók azon joga is, hogy három héten belül, pénzügyi költségek nélkül szolgáltatót válthassanak. A Bizottság szorgalmazni fogja továbbá az intelligens fogyasztásmérő rendszerek széles körű bevezetését, melyek segítségével a fogyasztók folyamatosan figyelemmel kísérhetik aktuális fogyasztásukat és jobban tudják ellenőrizni energiaszámláikat. Különös figyelmet kap majd a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének kérdése. Emellett az uniós lakossági energiapiacról szóló átláthatósági jelentés ajánlásokat tartalmaz az árak, tarifák és ajánlatok világos prezentációjára vonatkozóan.

Jelenleg mindössze kilenc tagállam (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Finnország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) nem szabályozza kiskereskedelmi energiaárait, pedig az állami intézkedésekkel megállapított árak nem jelentik a legjobb ajánlatot a fogyasztók számára. A védettség hamis illúzióját keltve ugyanis nem ösztönzik őket arra, hogy aktívan keressék a jobb lehetőségeket, beleértve az energiahatékonysági szolgáltatásokat. A szabályozott felhasználói árak egyúttal a beruházás ellen is hatnak. Eltántoríthatják a vállalkozásokat a piacra lépéstől és az új energiatermelő kapacitásokba történő befektetésektől. A költségek alatti, szabályozott árak hiányhoz vezetnek, amelyet végső soron az adófizetők zsebéből pótolnak.

Rugalmas piactervezés biztosítása. Néhány tagállam azt tervezi, hogy azért nyújt majd támogatást az energiatermelőknek, hogy azok kapacitásuk egy részét állítsák rendelkezésre arra az esetre, ha más energiaforrások, mint például a szél- vagy naperőművek termelése kiesne. Ez az úgynevezett kapacitás-szabályozási mechanizmus. Az idejekorán bevezetett és rosszul kialakított kapacitás-szabályozási mechanizmusok azonban a belső piac széttöredezéséhez vezethetnek és gátolhatják a beruházásokat. Az ilyen mechanizmusok életbe léptetése előtt a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy történnek-e energiatermelő beruházások, és ha nem, mi ennek az oka. A tagállami, nemzeti szintű piaci beavatkozások előtt mérlegelni kell a határokon átnyúló megoldások lehetőségét. Az európai megoldások rendszerint költséghatékonyabbak.

A Bizottság emellett javaslatot fog tenni a megújuló energiát előmozdító támogatási rendszerekre vonatkozó iránymutatásra. E támogatási rendszerek növelni fogják a belső piac hatékonyságát.

Előzmények

2011 februárjában az EU állam- és kormányfői bejelentették, hogy 2014-re meg kell valósítani a belső energiapiacot.

A harmadik energiapiaci csomag (a 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv) a gáz és a villamos energia piacának integrációja felé vezető út fontos állomása. A következő intézkedéseket foglalja magában: i. a hálózatok szétválasztása (azaz a hálózati tevékenységeknek a villamosenergia- és földgázelőállítási, -termelési és -szolgáltatási tevékenységektől való elkülönítése); ii. fogyasztóvédelmi kérdések rendezése (különös tekintettel olyan tagállami kötelezettségekre, mint a kiszolgáltatott fogyasztók védelme, az átlátható számlázás és a szerződéssel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás biztosítása, valamint az egyablakos kapcsolattartó pontok és a bíróságon kívüli vitarendezésre szolgáló mechanizmus létrehozása); és iii. a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségéhez és hatásköréhez kapcsolódó intézkedések.

További információk:

A belső energiapiac működőképessé tételéről szóló közlemény

Az „Energy Markets in the European Union in 2011” (Az Európa Unió energiapiacai 2011-ben) című bizottsági szolgálati munkadokumentum

Az „Investment Projects in Energy Infrastructure” (Az energetikai infrastruktúrát érintő beruházási projektek) című bizottsági szolgálati munkadokumentum

A Bizottság belső energiapiacról szóló weboldala: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Az uniós lakossági energiapiacról szóló átláthatósági jelentés: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_hu.htm

Kapcsolattartók:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar