Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. listopadu 2012

Je načase dokončit vnitřní trh s energií

Efektivní, propojený a transparentní evropský vnitřní trh s energií poskytne občanům i podnikům spolehlivé a udržitelné dodávky energie při nejnižších možných nákladech. Dnešním sdělením o zajištění fungování vnitřního trhu s energií vyzývá Komise členské státy, aby zvýšily své úsilí při provádění a uplatňování stávajících předpisů EU v oblasti vnitřního trhu s energií. Ve spolupráci s členskými státy bude Komise posilovat postavení spotřebitelů a omezovat zásahy státu, které trh narušují.

„Pokud jde o plyn a elektřinu, občany a podniky zajímají dvě věci zajištění nepřetržité dodávky a přijatelná cena. Toho nejlépe dosáhneme pomocí fungujícího evropského trhu s energií,“ uvedl komisař pro energetiku Günther Oettinger.

V oblasti rozšiřování nabídky pro spotřebitele, kontroly velkoobchodních cen energií a zajištění jejich nepřetržitých a dostatečných dodávek již došlo ke zlepšení, je však třeba začít plně využívat potenciálu skutečně integrovaného evropského trhu. Pro dokončení vnitřního trhu EU s energií do roku 2014 počítá Komise s několika opatřeními, mezi něž patří:

- Provádění právních předpisů upravujících vnitřní trh a prosazování pravidel hospodářské soutěže. Přestože lhůta pro provedení třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií skončila v březnu 2011, ani po dvaceti měsících tak některé členské státy ještě zcela neučinily. Komise nadále povede řízení pro nesplnění povinností, aby zajistila řádné provedení příslušných evropských předpisů. Pro zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky trhu je potřeba rázně prosazovat pravidla hospodářské soutěže.

- Posílení práv spotřebitelů. Ze studií vyplývá, že pouze každý třetí spotřebitel porovnává nabízené služby. Odhaduje se, že pokud by spotřebitelé v EU přešli na nejlevnější nabízenou sazbu za elektřinu, celkem by ušetřili až 13 miliard eur. Komise zajistí, že se práva spotřebitelů zakotvená v příslušných právních předpisech EU viditelně promítnou do vnitrostátní legislativy a že je budou všichni účastníci trhu dodržovat. To zahrnuje i právo na výměnu dodavatele během tří týdnů bez finančních nákladů. Komise bude rovněž prosazovat zavedení inteligentních měřičů, které spotřebitelům umožní v reálném čase regulovat spotřebu a lépe tak kontrolovat účty za energii. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně zranitelných zákazníků. Zpráva EU o transparentnosti maloobchodních trhů s energií navíc poskytuje doporučení pro jasnou prezentaci cen, sazeb a nabídek.

Mimoto pouze devět členských států (Česká republika, Finsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko) nemá v současné době zavedené regulované maloobchodní ceny energií. Státem stanovené ceny spotřebitelům nezajistí nejlepší nabídku. Hrozí, že získají mylný dojem ochrany, který je odradí od aktivního hledání lepších možností, včetně služeb energetické účinnosti. Regulované ceny pro koncové odběratele navíc brání investicím. Odrazují společnosti od vstupu na trh a investic do nové výroby. Regulované ceny pod úrovní nákladů vedou k zadlužování, které nakonec dopadne zpátky na daňové poplatníky.

- Zajištění flexibilního uspořádání trhu. Některé členské státy zamýšlejí podporovat výrobce elektřiny za udržování volné výrobní kapacity, aby tak zajistily dostatečnou kapacitu i v době, kdy proměnlivé zdroje elektřiny, jako je větrná či solární energie, elektřinu neprodukují. Jedná se o tzv. kapacitní mechanismus. Ovšem předčasně zavedené a špatně koncipované kapacitní mechanismy mohou vést k roztříštěnosti vnitřního trhu a investičním překážkám. Před zavedením takových mechanismů by měly členské státy zanalyzovat, zda jsou investice do výroby nedostatečné a z jakého důvodu. Dříve než členský stát zasáhne do trhu na vnitrostátní úrovni, měl by zohlednit přeshraniční řešení, neboť evropská řešení bývají hospodárnější.

Komise dále předloží pokyny týkající se systémů podpory pro obnovitelné zdroje energie, které posílí efektivitu vnitřního trhu.

Souvislosti

V únoru 2011 prohlásili nejvyšší představitelé států EU, že je potřeba do roku 2014 dokončit vnitřní trh s energií.

Základem integrace trhu s plynem a elektřinou je třetí balíček opatření pro vnitřní trh s energií (směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES). Zahrnuje následující opatření: i) oddělení sítí (oddělení činností týkajících se elektřiny a plynu v oblasti sítí od činností v oblasti výroby a dodávek), ii) otázky ochrany spotřebitele (zejména s ohledem na povinnost členských států chránit zranitelné zákazníky, poskytovat spotřebitelům transparentní informace týkající se vyúčtování a smluvních podmínek, zřídit jednotné kontaktní místo a alternativní mechanismus urovnávání sporů pro mimosoudní řešení sporů), a iii) nezávislost a pravomoci národních regulačních orgánů.

Další informace

Sdělení Zajistit fungování vnitřního trhu s energií

Pracovní dokument útvarů Komise Trhy s energií v Evropské unii v roce 2011

Pracovní dokument útvarů Komise Investiční projekty týkající se energetické infrastruktury

Internetová stránka Komise pro vnitřní trh s energií: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Zpráva EU o transparentnosti maloobchodních trhů s energií: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktní osoby:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar