Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 14 november 2012

EÚ vyhlasuje súťaž pre mladých Európanov o účasť na slávnostnom odovzdávaní Nobelovej ceny za mier v Osle

Európska únia dnes vyhlásila súťaž kresieb a textov pre deti a mládež vo veku 8 – 24 rokov, ktorej štyria víťazi budú pozvaní na odovzdávanie Nobelovej ceny za mier v Osle. Partnerom súťaže je Európske fórum mládeže. Predsedovia Európskej rady, Komisie a Európskeho parlamentu pozvú štyroch víťazov, aby sa ako členovia oficiálnej delegácie Európskej únie zúčastnili preberania Nobelovej ceny za mier v Osle.

Predsedovia Van Rompuy, Barroso a Schulz pri dnešnom vyhlásení súťaže povedali, že „Nobelova cena za mier za rok 2012 nie je len uznaním výsledkov Európskej únie v minulosti – je aj pohľadom do budúcnosti. Našou úlohou je vždy inšpirovať ďalšiu generáciu Európanov. Preto chceme, aby s nami do Osla išla aj mládež Európy, ktorá zdedila kontinent, na ktorom vládne mier, a ktorá bude zodpovedná za budúcnosť Európy.“

„Nobelova cena mieru je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli význam účasti občianskej spoločnosti a občanov EÚ, najmä mladých ľudí, na tom, že na tomto svetadieli zavládol mier. Aktívni mladí ľudia boli vedúcou silou v zjednocovaní Európy a silná európska mládež je podmienkou toho, aby mierový vývoj smerom k zjednotenej Európe pokračoval,“ povedal prezident Európskeho fóra mládeže Peter Matjašič.

„Mier, Európa, budúcnosť: Čo pre teba znamená mier v Európe?“ To je otázka, ktorú položila EÚ a kandidátske a pristupujúce krajiny mladým ľuďom vo veku 8 až 24 rokov. Deti vo veku 8 až 12 by mali svoju odpoveď vyjadriť kresbou, mladi ľudia vo veku 13 až 24 rokov krátkym textom v niektorom z 23 úradných jazykov EÚ, ktorý nepresahuje 120 znakov.

Súťaž trvá do polnoci 25. novembra stredoeurópskeho času. Európske fórum mládeže vyberie v prvom kole 16 najlepších príspevkov v každej vekovej kategórii (8 – 12, 13 – 17 a 18 – 24 rokov). Porota vyberie troch víťazov (jedného v každej vekovej kategórii), ktorí pôjdu do Osla.

16 príspevkov vybraných v prvom kole v kategórii 18 – 24 rokov sa tiež uverejní na Facebooku, aby o nich mohla hlasovať verejnosť. Súťažiaci s najväčším počtom hlasov bude pozvaný do Osla. Zároveň bude spolu s 9 ďalšími súťažiacimi, ktorí získali najviac hlasov, pozvaný do Štrasburgu na osobitné podujatie k udeleniu Nobelovej ceny, ktoré sa uskutoční 12. decembra.

Mená víťazov sa oznámia počas týždňa začínajúceho 3. decembra. Víťazi sa zúčastnia oficiálnej slávnosti odovzdávania Nobelovej ceny za mier 10. decembra, ako aj súvisiaceho koncertu 11. decembra.

Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť a poslať svoje príspevky prostredníctvom tejto stránky: www.peaceuropefuture.eu

Ďalšie informácie:

www.peaceuropefuture.eu

Facebook

Twitter #Peace4eu

http://europa.eu/

http://www.youthforum.org/

http://nobelpeaceprize.org/

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Preben Aaman (+32 2 281 20 60)

Jaume Duch (+32 2 284 30 00)

Letizia Gambini (+32 491 04 13 78)


Side Bar