Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 14 listopadu 2012

EU vyhlašuje soutěž pro mladé Evropany a její výherci se zúčastní slavnostního předávání Nobelovy ceny míru v Oslu

Evropská unie dnes vyhlásila soutěž v kreslení a psaní pro mladé lidi ve věku od 8 do 24 let a její čtyři výherci budou pozváni na slavnostní ceremoniál předávání Nobelovy ceny míru za rok 2012 v Oslu. Tato soutěž je organizována v partnerství s Evropským fórem mládeže a čtyřem výhercům se dostane pozvání od předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a předsedy Evropského parlamentu, aby doprovodili oficiální delegaci Evropské unie do Osla na předávání letošní ceny míru.

Jak u příležitosti dnešního vyhlášení soutěže uvedli předsedové Herman Van Rompuy, Manuel Barroso a Martin Schulz: „Nobelova cena míru za rok 2012 neznamená pouze uznání toho, čeho Evropská unie dosáhla v minulosti, je zároveň impulsem pro budoucnost. Naším úkolem je být stálou inspirací pro příští generaci Evropanů. Proto chceme, aby evropská mládež, jejímž dědictvím je kontinent míru a která bude za budoucnost Evropy zodpovědná, byla v Oslu s námi.“

„Nobelova cena míru je příležitostí uvědomit si význam zapojení občanské společnosti a občanů EU, především mladých lidí, do posilování míru v Evropě. Aktivní mladí lidé byli hybnou silou při sbližování Evropy a silná mladá generace Evropanů je nezbytnou podmínkou k tomu, aby sjednocování Evropy mírovou cestou mohlo pokračovat“, uvedl Peter Matjašič, předseda Evropského fóra mládeže.

„Mír, Evropa, budoucnost: Co pro Tebe znamená mír v Evropě?“ Toto je otázka pro mladé lidi ve věku od 8 do 24 let z EU a z přistupující či kandidátské země pro členství v EU. Děti ve věku 8 až 12 let mají svou odpověď vyjádřit obrázkem, mladí lidé ve věku 13 až 24 let krátkým textem v jakémkoli z 23 úředních jazyků EU o délce nejvýše 120 znaků.

Uzávěrkou soutěže je půlnoc (středoevropského času) dne 25. listopadu. Evropské fórum mládeže nejprve provede předběžný výběr 16 nejlepších příspěvků z každé věkové skupiny

(8–12, 13–17 a 18–24 let). Porota pak vybere tři konečné vítěze (po jednom z každé věkové kategorie), kteří vyhrají výlet do Osla.

V případě věkové skupiny 18 až 24 let bude o 16 příspěvcích zařazených do užšího výběru rovněž možné hlasovat na Facebooku. Účastník soutěže, jehož příspěvek získá nejvíce hlasů, bude pozván do Osla a společně s devíti dalšími, kteří se v hlasování umístí za ním, pojede do Štrasburku a dne 12. prosince se zúčastní speciální akce věnované právě udělení Nobelovy ceny.

Jména vítězů budou vyhlášena v týdnu od 3. prosince. Výherci se dne 10. prosince zúčastní slavnostního předávání Nobelovy ceny míru, stejně jako i koncertu konajícího se dne 11. prosince u této příležitosti.

Zúčastnit se soutěže a zaslat příspěvky je možné na: www.peaceuropefuture.eu.

Další informace:

www.peaceuropefuture.eu.

Facebook

Twitter #Peace4eu

http://europa.eu/

http://www.youthforum.org/

http://nobelpeaceprize.org/

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Preben Aaman (+32 2 281 20 60)

Jaume Duch (+32 2 284 30 00)

Letizia Gambini (+32 491 04 13 78)


Side Bar