Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 november 2012

Prispengarna för Nobels fredspris går till projekt för stöd till barn som drabbats av krig och konflikter

EU-kommissionen tog i dag formellt emot prispengarna för Nobels fredspris på EU:s vägnar och meddelade att EU har för avsikt att ge pengarna till barn som drabbats av krig och konflikter runtom i världen.

– Nobels fredspris står för försoning världen runt, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Prissumman bör gynna de som utgör vårt största framtidshopp, men som också först faller offer för konflikter, nämligen barnen, tillade han.

Efter en överenskommelse mellan Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets ordförande Martin Schulz planerar kommissionen att anslå prispengarna till barnprojekt kopplade till det fredspris som kommissionen vunnit. Projekten kommer att stödja barn i krigs- och konfliktdrabbade områden. Eftersom barnen representerar framtiden inom alla samhällen och samtidigt tillhör de mest sårbara grupperna, bör EU:s fredspris ”investeras” i de barn som är offer för väpnade konflikter”.

Bakgrund

Den 12 oktober 2012 beslutade Nobelkommittén att tilldela Nobels fredspris 2012 till Europeiska unionen för att i över sex decennier ha bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Prisutdelningsceremonin äger rum i Oslo den 10 december 2012.

Kommissionen har formellt tagit emot prissumman på Europeiska unionens vägnar och anger att beloppet på omkring 930 000 euro kommer att anslås till de barn som har de största behoven. Under de kommande veckorna kommer kommissionen att fatta beslut om projektens närmare utformning, bland annat behörighetsreglerna, urvalsförfarandet och de rättsliga och budgetmässiga aspekterna.

Nobels fredspris består av en prissumma på 8 miljoner svenska kronor, en medalj och ett diplom. Medaljen och diplomet kommer att förvaras av EU-institutionerna på EU:s vägnar. Prissumman och medaljen utgör en donation i den mening som avses i artikel 19 i EU:s budgetförordning. Pengarna kommer att användas för att utveckla projekt i enlighet med målen för Nobels fredspris, och mer specifikt för åtgärder till stöd för barn som drabbats av krig och konflikter.

EU-kommissionens beslut kommer att fattas i enlighet med EU:s budgetförordning (rådets förordning nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget).

Kontaktperson:

Pia Ahrenkilde Hansen (Tfn: +32 22953070)


Side Bar