Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. novembra 2012

Denarni del Nobelove nagrade za mir namenjen projektom v podporo otrokom-žrtvam vojn in konfliktov

Evropska komisija je danes v imenu Evropske unije uradno sprejela denarni del Nobelove nagrade za mir. Ob tem je navedla, da bo denar namenjen otrokom po vsem svetu, ki so jih prizadele vojne in konflikti.

Predsednik Barroso je ob tem povedal:„Pomen Nobelove nagrade za mir je v prizadevanjih za spravo po vsem svetu. Denar, ki jo spremlja, je treba vložiti v največji up za prihodnost, pa tudi največje žrtve sedanjih in preteklih konfliktov: otroke.“

V skladu z dogovorom med predsednikom Barrosom ter predsednikoma Van Rompuyjem in Schulzem bo Komisija denarni del Nobelove nagrade za mir namenila „projektom za otroke v okviru Nobelove nagrade za mir EU.“ Z njimi bomo pomagali otrokom na vojnih in kriznih območjih. Otroci so prihodnost naše družbe, hkrati pa tudi njen najranljivejši del, zato je prav, da dividendo za mir v Evropi, ki jo je prejela Evropska unija, „vložimo“ v mlade žrtve nasilnih spopadov.

Ozadje

Odbor za Nobelovo nagrado se je 12. oktobra 2012 odločil, da Nobelovo nagrado za mir za leto 2012 podeli Evropski uniji in sicer za njen prispevek v minulih šestih desetletjih pri uveljavljanju miru in sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi. Slovesna podelitev nagrade bo 10. decembra 2012 v Oslu.

Komisija je v imenu Evropske unije uradno sprejela denarni del nagrade ter pri tem izjavila, da bo celotni znesek v višini približno 930 000 evrov namenjen otrokom, ki so najbolj potrebni pomoči. V naslednjih tednih bo Komisija določila podrobnosti projekta, med drugim njegov natančen mandat, izbirni postopek upravičencev ter njegove pravne in proračunske vidike.

Nobelovo nagrado za mir sestavljajo denarni znesek v višini 8 milijonov švedskih kron, medalja in diploma. Medaljo in diplomo bodo v imenu Evropske unije hranile njene institucije. Medalja in denar pomenita donacijo v smislu člena 19 Uredbe št. 1605/2002. Denar bo namenjen razvojnim projektom v skladu s ciljem Nobelove nagrade za mir. Natančneje, namenjen bo ukrepom v podporo otrokom-žrtvam vojn in konfliktov.

Sklep, ki ga bo sprejela Evropska komisija, bo skladen z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)


Side Bar