Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. novembra 2012

Finančná odmena z Nobelovej ceny za mier pôjde na projekty podporujúce deti postihnuté vojnou a konfliktmi

Európska komisia dnes v mene Európskej únie formálne prijala finančnú odmenu spojenú s udelením Nobelovej ceny za mier a oznámila, že ju plánuje venovať deťom postihnutým vojnou a konfliktami vo svete.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „Nobelova cena za mier symbolizuje zmierenie na celom svete. Finančná odmena by preto mala byť určená tým, na ktorých sa zakladá naša nádej do budúcnosti, ale ktorí sú zároveň často obeťami súčasných a minulých konfliktov, a síce deťom.“

Po dohode predsedu Komisie Barrosu s predsedom Rady Hermanom Van Rompuyom a predsedom Parlamentu Martinom Schulzom má Komisia v úmysle vynaložiť finančnú odmenu z Nobelovej ceny za mier na projekty pre deti vo vojnových a v konfliktných oblastiach. Deti sú budúcnosťou a zároveň najzraniteľnejším článkom každej spoločnosti, preto by sa táto finančná odmena, ktorú Európska únia dostala, mala „investovať“ do detí, ktoré sú obeťami násilných konfliktov.

Súvislosti

Dňa 12. októbra 2012 sa Nobelova komisia rozhodla udeliť Nobelovu cenu za mier za rok 2012 Európskej únii za to, že vyše šesť desaťročí prispieva k šíreniu mieru a zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 10. decembra 2012 v Osle.

Komisia v mene Európskej únie formálne prijala finančnú odmenu vo výške 930 000 eur a oznámila, že ju poskytne deťom, ktoré najviac potrebujú pomoc. V nasledujúcich týždňoch Komisia rozhodne o podrobnostiach projektu vrátane presného rámca, výberového procesu príjemcov a právnych a rozpočtových aspektov.

Nobelova cena za mier pozostáva z finančnej odmeny 8 miliónov švédskych korún, medaily a diplomu. Medailu a diplom budú v mene Európskej únie uchovávať inštitúcie EÚ. Finančné prostriedky a medaila predstavujú dar v zmysle článku 19 nariadenia č. 1605/2002. Udelená suma sa použije na rozvojové projekty v duchu Nobelovej ceny za mier, a konkrétnejšie na podporu detí postihnutých vojnou a konfliktmi.

Rozhodnutie, ktoré Komisia prijme, bude v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Kontaktná osoba:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)


Side Bar